Användarverktyg

Webbverktyg


start

Ta ställning i klimatfrågan

Hör du till dem som tycker att vad som händer med klimatet är viktigt och har svårt att sätta dig in i vad som rätt och vad som inte stämmer? Jag hör själv till denna stora grupp. Men nu ska jag göra vad jag kan för att ta reda på mer.

Nyheter
Isbjörn (2014-09-11)
Åska och extremväderprognoser (2014-07-28)
Kärnkraften med dess olyckor (2014-05-04)
Nettoinflöde av energi till Jorden (2014-04-25)
Kol, IPCC AR5 (2014-04-23)
Jordens utstrålning (2014-04-21)
☛ Uppdaterade avsnitt: hav, atmosfären, livsmedel, hunger, förnyelsebart (2014-04-15)
Naturgas och metoder som fracking (2014-04-08)
Förbrukning av kol ökar med 56% till 2040. I Tyskland svarar kolet för 46% av elproduktionen I Polen 92%. (2014-04-05)
IPCC AR5 WGII Inverkan, anpassning och sårbarhet (2014-03-30)
Kommunikationer, bl.a. snabbtåg
Etanolfabrik läggs ned
Debattinlägg: John Karry, Patrick Moore
USA klimatpolicy
Kommentarer om finansiering av NGOs
Klimatforskningen
Vattnets kretslopp
Solvinden, solens magnetfält och jordens strålningsbalans
Hur snabbt stiger havet?
Fler nya/ändrade sidor

Klimatfrågan är dramatiskt viktig

Om de som tror att vi drabbas av en global uppvärmning med katastrofala följder har rätt så måste mycket mer kraftfulla åtgärder sättas in. Allas liv kommer att förändras drastiskt om det blir framtiden.

Om å andra sida de har rätt som inte anser att det finns någon anledning att oro sig har rätt, så kan vi stå inför ett gigantiskt slöseri utan resurser att hantera jordklotets andra plågor som epidemier, fattigdomen, kvinnoförtrycket, analfabetismen.

Jag startar med frågor och använder nätet för att söka efter svar begripliga för den som inte är expert på klimatet eller har vetenskaplig utbildning. Utgångspunkten är oftast svenska Wikipedia. Sedan går jag vidare till andra trovärdiga källor. Och ställer nya frågor.

Alla bör göra vad de kan för att sätta sig in i klimatfrågan. I sista hand är det inte forskarna som avgör vad som ska ske. Besluten tas vid val av politiker i demokratiska val, dvs av dig och mig och alla andra som genom vår rösträtt har ansvaret för utvecklingen.

/Hans Iwan Bratt 2013-10-13


Dina kommentarer, rättelser, tillägg

comments powered by Disqus

2014/05/07 08:49
start.txt · Senast uppdaterad: 2014/09/11 11:47 av hib