User Tools

Site Tools


0100

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
0100 [2014/01/20 23:35]
hib [Kartläggning av vattenångans utveckling över Boulder, Colorado, USA]
0100 [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Mysteriet med vattenångan ======+===== Mysteriet med vattenångan ===== 
 + 
 +Detta avsnitt är under avveckling
  
 [{{ ::​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser.}}]Det är märkligt svårt att hitta uppgifter om hur mängden vattenånga har förändrats de senaste decennierna. Det är en ju en avgörande fråga då vattenånga är den i särklass starkaste växthusasen. [{{ ::​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser.}}]Det är märkligt svårt att hitta uppgifter om hur mängden vattenånga har förändrats de senaste decennierna. Det är en ju en avgörande fråga då vattenånga är den i särklass starkaste växthusasen.
Line 102: Line 104:
 Vid de kallare polerna blir G<​sub>​clear</​sub>​ mindre för att strålningen där är lägre än vid ekvatorn. Vid 30°C utstrålar ytan 480 W/​m<​sup>​2</​sup>​ och vid 0°C utstrålar ytan 315W/​m<​sup>​2</​sup>​. En stor del av ändringen i västhuseffekten ​ G<​sub>​clear</​sub>​ beror helt enkelt av ändringen i yttemperaturen. (([[http://​scienceofdoom.com/​2010/​05/​30/​clouds-and-water-vapor-part-one/​|Clouds and Water Vapor – Part One, The Science of Doom]])) Vid de kallare polerna blir G<​sub>​clear</​sub>​ mindre för att strålningen där är lägre än vid ekvatorn. Vid 30°C utstrålar ytan 480 W/​m<​sup>​2</​sup>​ och vid 0°C utstrålar ytan 315W/​m<​sup>​2</​sup>​. En stor del av ändringen i västhuseffekten ​ G<​sub>​clear</​sub>​ beror helt enkelt av ändringen i yttemperaturen. (([[http://​scienceofdoom.com/​2010/​05/​30/​clouds-and-water-vapor-part-one/​|Clouds and Water Vapor – Part One, The Science of Doom]]))
  
-<WRAP center round info 60%+===== Synpunkter? ===== 
-Under bearbetning+<html
-</WRAP>+<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=0100"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
 +<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</html>
  
  
0100.1390257339.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)