User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

blog:kaellor_till_marktemperaturens_utveckling

Källor till marktemperaturens utveckling

Det finns många institutioner som publicerar uppgifter om marktemperaturens1) utveckling. Den klimatfakta i första hand vänder sig till är webben Climate4you2) som sköts av klimatforskaren Ole Humlum i Norge. Han gör ett urval av datakällor och beräknar medelvärde med löpande 37 månaders genomsnitt.

Medelvärden kan beräknas på olika sätt. Humlum använder ibland 37 månaders löpande medelvärde. Då summeras 37 månaders värden, summan divideras med 37 och resultatet tilldelas den mittersta månaden, dvs månad 19. Antalet värden ska vara ojämnt så att det finns en mittenmånad. Nackdelen med att medelvärdet beräknas på en så lång period är att ett värde inte kan beräknas för de senaste 37 månaderna

En annan utgivare är GISS, som anger ett medelvärde beräknat på de senaste fem åren. Detta diagram visar de värden som GISS publicerar3).


Detta diagram visar hur GISS själva publicerar värdea.
Och här är hur climate4you4) visar uppgifterna.


Nog uppfattas utvecklingen olika! Det stora skillnaden är att alla Climate4yous temperaturdiagram omfattar tiden 1979-2013, men jämför utvecklingen från år 2000 och framtåt. Diagrammen verkar gälla helt olika saker.

search?q=%5BClimate4you%20GISS%20Marktemperatur%5D&btnI=lucky

blog/kaellor_till_marktemperaturens_utveckling.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)