User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

blog:sjoeisen_vaexer_runt_antarktis_och_i_arktis

Sjöisen växer runt Antarktis och i Arktis

Det har inte sedan mätningarna började varit så mycket sjöis runt Antarktis som nu. Det rapporterar NSIDC.

{{ :blog:antarktis_sjoeis_130923.jpg?direct&300|}}Årets rekord, som sattes 14 september, är 941.000 kvadratkm över den långsiktiga trenden. Det motsvarar ungefär två Sverige.

Trenden är tydlig. Mängden sjöis ökar år efter år med några få avbrott.

Mängden sjöis ökar i snitt med 0,03-0,13% per år. Läget är alltså stabilt.

Utvecklingen i Antarktis kommenteras i utkastet till AR5: ‘Most models simulate a small decreasing trend in Antarctic sea ice extent, in contrast to the small increasing trend in observations… There is low confidence in the scientific understanding of the small observed increase in Antarctic sea ice extent.’(Not alot of people know that)

I klarspråk betyder det att IPCC inte förstår varför isen runt Arktis växer.

Isen växer också mycket kraftigt i norr. Det är nu mer än 2007, 2011 och 2012. Med hänsyn till standardavvikelsen så är årets omfattningen lika stor som när mätningarna började 1997.

Mängden sjöis minskar med 0,84-1,28% per år. Skillnaderna är stora från år till år. De beror inte på förändringar i temperaturen utan på stormar och strömmar.

Skapad: 130923

blog/sjoeisen_vaexer_runt_antarktis_och_i_arktis.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)