User Tools

Site Tools


blogg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blogg [2017/04/15 13:40]
blogg [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CO2 mer i detalj ======
 +Hur fungerar egentligen växthuseffekten?​ Det tänker jag ta reda på. Jag börjar som vanligt att ställa frågor och ger de svar jag hittar i stycket före.
 +
 +===== Solen =====
 +
 +Avståndet från jorden till solen är 150 miljoner km. Energi kan överföras på tre sätt (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​V%C3%A4rmetransport|
 +Värmeöverföring,​ Wikipedia]])):​ genom en ledning, konvektion, dvs rörelser i en vätska eller gas och värmestrålning. Då det är vacuum mellan solen och jorden kan överföringen endast med strålning.
 +
 +Värme genom strålning sprids elektromagnetiskt,​ dvs med elektriska och magnetiska fält i vågrörelser. Den elektromagnetiska strålningens vågor har olika frekvenser och våglängder beroende på värmen hos den kropp som avger värme.
 +
 +Värmen på solens yta är 5.650 °C(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Solen|Solen]])) (([[http://​scienceofdoom.com/​2009/​11/​|SoD anger 5780K=5748°C,​ Energy from the Sun, CO2 – An Insignificant Trace Gas? Part One]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Greenhouse_effect#​Mechanism|6,​000 K=5968°C]])). Dess strålning är kortvågig, dvs under 4 μm.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Greenhouse_effect#​Mechanism|Mechanism,​ Greenhouse effect]])) μm betyder mikrometer. (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Mikrometer|Mikrometer,​ 0,000 001 meter, Wikipedia]]))
 +
 +Strålning med våglängden mellan 390 nm (violett) och 770 nm (rött) är synligt ljus(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Synligt_ljus|Synligt ljus]])). Nm betyder nanometer, dvs en miljarddels millimeter(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Nanometer|Miljardels mm, 0,000 000 001 meter]])).
 +
 +==== Jorden ====
 +
 +När solens strålning når jorden har dess energi minskat till 1/​46.000-del.(([[http://​scienceofdoom.com/​2009/​11/​28/​co2-an-insignificant-trace-gas-part-one/​|Energy from the Earth, CO2 – An Insignificant Trace Gas? Part One]])) Strålningen från solen mätt vid atmosfärens topp är 1367 W/​m<​sup>​2</​sup>​.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Solenergi|Solenergi]])) W är mängden energi per sekund, m<​sup>​2</​sup>​ är en kvadatmeter. Då jorden är rund utstrålar den 1367/4 = 342 W/​m<​sup>​2</​sup>​ mätt vid atmosfärens topp i genomsnitt.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Solenergi|Solenergi]])) (([[http://​www.uwmc.uwc.edu/​geography/​100/​rad-temp.htm|PART 1: EARTH'​S RADIATING EQUILIBRIUM TEMPERATURE]] ))
 +
 +Jordens utstrålning har typiskt våglängden 10μm (långvågig strålning),​ under det att solens typiska våglängd är 0,5μm (kortvåg strålning). Denna skillnad gör det enkelt att veta varifrån strålning kommer.(([[http://​scienceofdoom.com/​2009/​11/​28/​co2-an-insignificant-trace-gas-part-one/​|Energy from the Earth, CO2 – An Insignificant Trace Gas? Part One]]))
 +
 +{{ :​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|}}Hälften av den inkommande strålningen absorberas av jorden. Den andra hälften absorberas i atmosfären eller reflekteras,​ främst av moln.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Greenhouse_effect#​Mechanism|Mechanism,​ Greenhouse effect]]))
 +
 +Varje gas i atmosfären absorberar strålning med olika våglängder.
 +
 +Jordens yta utstrålar energi i stort sätt som en svartkropp(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Svart_kropp|Svartkropp,​ Wikipedia]])) , men utstrålningen från jordens atmosfär är helt annorlunda.
 +<​html><​hr></​html>​
 +==== Albedo ====
 +
 +Allt energi som når atmosfärens topp når inte marken. Moln, snö och is reflekterar en del strålning. Även vattnet reflekterar några procent. I genomsnitt reflekteraras ungefär 30 av den inkommande strålningen. Uppskattningarna skiljer sig åt, då det är svårt att mäta genomsnittlig albedo.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Albedo|Albedo]]))
 +
 +Av den inkommande strålningen återstår alltså ungefär 342*70%=342. En del stannar i atmosfären och resten i marken och haven.
 +
 +===== Avbryter =====
 +Nu tar jag en liten paus. Jag har inte det underlag jag vill. 
 +
 +===== Frågor =====
 +  * Hur mycket energi mottar jorden från solen? :-D
 +  * Varierar inte solens utstrålning t.ex. pga solfläckar,​ solvind eller något annat?:?:
 +  * Hur mycket återstrålar jorden ut i atmosfären?​ :-D
 +  * Avgörs återstrålningen av "​gaser"?​ En gas kan väl innehålla olika molekyler som återstrålar i olika våglängder.:​!:​
 +  * En molekyl utstrålar energi åt alla håll. Den utstrålade energi bör väl fångas upp av andra närliggande molekyler som i sin tur utstrålar energin. Det bör väl betyda att energi stannar i atmosfären,​ studsande från molekyl till molekyl, dvs att atmosfären värms upp. Det är väl bara strålningen från molekylerna längst upp i atmosfären som lämnar jordens atmosfär.
 +  * Hur kan jorden utstråla som en svartkropp? Jorden är ju inte alls svart.:?:
 +<​html><​hr></​html>​
 +