User Tools

Site Tools


dn_har_trippelfel_om_temperaturen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dn_har_trippelfel_om_temperaturen [2017/04/15 13:40]
dn_har_trippelfel_om_temperaturen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== DN har trippelfel om temperaturen =====
 +Nu har DN rört till det igen i klimatrapporteringen. Samma dag publicerar man två helt olika diagram för temperaturens utveckling.
 +
 +[{{ ::​dn_global_temp_1_161229.jpg?​320|Diagram 1}}]I papperstidningen visar man diagram 1(([[http://​dagens.dn.se/#​reader/​22838/​1/​2629313371|DN papper]])). Pausen i uppvärmningen som inträdde runt 1998 märks inte. Den högsta temperaturavvikelsen jämfört med basperioden 1951-1980 på 0,85 grader mättes i oktober 2016.
 +<​HTML><​hr></​HTML>​
 +<​grid><​col sm="​6"></​col></​grid>​
 +
 +[{{ ::​dn_global_temp_2_161229.jpg?​320|Diagram 2}}]I den elektroniska versionen, diagram 2, däremot syns denna paus(([[http://​www.dn.se/​nyheter/​sverige/​dystert-rekordar-for-klimatet/#​chart_container|DN på nätet]])). Å andra sidan är temperaturen hela 1,3 grader högre jämfört med 1951-1980 vilket ska ha uppmätts i febr-mars 2016. Dock bara enligt popupförklaringen. Diagrammet antyder i stället en avvikelse på 1,8 grader i augusti 2015.
 +<​grid><​col sm="​6"></​col></​grid>​
 +Men hur än DN gör så blir det ändå fel.
 +
 +[{{ ::​c4y_global_temp_161229.jpg?​320|Diagram 3}}]Enligt HadCRUT3 har temperaturen utvecklats enligt diagram 3
 +(([[http://​www.climate4you.com/​GlobalTemperatures.htm#​An overview to get things into perspective|Climate4you]])). Temperaturstegring 1910-1945, fallande temperatur 1945-1950, därefter en oregelbunden höjning av temperaturen till 1998 och sedan oförändrad temperatur till 2010 där detta diagram upphör. I detta diagram anges avvikelse från basperioden 1961-1990 i stället för 1951-1980, men dessa perioder skiljer sig inte nämnvärt.
 +
 +Utvecklingen sedan 1980 har varit ganska dramatisk. Vulkanen Pinatubos utbrott 1991, den kraftiga El Niño 1998, följt av två mindre 2003 och 2005 och så en ny kraftig 2014-2016(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=El_Ni%C3%B1o&​oldid=756688395|El Niño, Occurrences]])). Den senaste El Niño hinner i stort sätt klinga ut före 2017 med temperaturfall hittills på 0,4-0,6 grader(([[http://​www.climate4you.com/​GlobalTemperatures.htm#​Quality class 1: Satellite record of recent global air temperature change|Global temperatures,​ Climate4you]])). ​
 +
 +Det ser ut som om årets avvikelse blir ca 0,45 grader, dvs samma som 2015(([[http://​www.drroyspencer.com/​|Roy Spencer]])). Alltså ingen uppvärmning under 2016.