User Tools

Site Tools


energibalans

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

energibalans [2017/04/15 13:40]
energibalans [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jordens energibalans ======
  
 +Det finns väldigt omfattande information om jordens energibalans,​ dvs hur mycket energi som kommer från solen, hur mycket energi som jorden strålar ut i rymden och hur olika energilager på jorden påverkar balansen. ​
 +
 +Instrålningen från solen vid toppen av atmosfären är uppmätt av satellitbaserade mätsystem (Argos, Ceres, ERBE) till 340,4 Watt/​kvadratmeter (W/​km<​sup>​2</​sup>​). Den utgående strålningen från jorden inkl dess atmosfär beräknas (mätts?) till 339,8 W/​km<​sup>​2</​sup>​. Det innebär att energin ökar med 0,6 W/​km<​sup>​2</​sup>​. ​
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Watt är måttet för effekt. En watt (1 W) är detsamma som en joule/​sekund (1 J/s). Joule är måttet för energi. En joule är den energi som krävs för att newton över en meter. En newton är måttet för kraft. En newton krävs för att accelerera ett kg 1 meter/​sekund.
 +</​WRAP>​
 + 
 +
 +Det största lagret är jordens hav som mottar 90 % av energin från solen.
 +
 +{{ :​global_energy_flows.png?​400|}}Bilden visar energiflöden som påverkar jordens temperatur. Röda siffror är en relativt ny revidering av tidigare mätningar.
 +
 +===== Mätningar =====
 +
 +Mätningar med systemet Argon ger underlag till beräkningar av jordens energibalans. Argo är emellertid ett relativt nytt system under inkörning varför mätresultaten än är osäkra(([[http://​www.argo.ucsd.edu/​global_change_analysis.html|How well is Argo able to observe global ocean changes? (2014-05-10)]] ))
 +
 +==== SAGE II och III ====
 +Stratospheric Aerosol and Gas Experiment (([[http://​sage.nasa.gov/​SAGE2/​|SAGE2,​ NASA (2014-05-10)]] )) SAGE II 1984-2005. SAGE III-Meteor-3M 2001-2006 (avbröts på grund av kraftförsörjningen). SAGE III 2015.
 +
 +
 +==== CERES ====
 +Clouds and the Earth'​s Radiant Energy System (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Clouds_and_the_Earth%27s_Radiant_Energy_System|Clouds and the Earth'​s Radiant Energy System, Wikipedia (2014-05-10)]])) (([[http://​ceres.larc.nasa.gov/​ceres_brochure.php|CERES Brochure (2014-05-10)]] )) 1997-
 +
 +==== CLARREO ====
 +The Climate Absolute Radiance and Refractivity Observatory (([[http://​clarreo.larc.nasa.gov/​|CLARREO (2014-05-10)]] )) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​CLARREO|CLARREO,​ Wikipedia (2014-05-10) ]])) 2017-
 +
 +==== The Earth Radiation Budget Experiment (ERBE) ====
 +ERBE(([[http://​science.larc.nasa.gov/​erbe/​|The Earth Radiation Budget Experiment (ERBE) (2014-05-10)]] )) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Earth_Radiation_Budget_Experiment|Earth Radiation Budget Satellite (2014-05-10)]])) 1984-2005.
 +===== Källor =====
 +  * [[http://​www.ces.fau.edu/​nasa/​module-2/​|Climate Science Investigations (CSI), NASA (2014-05-10) ]]
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Earth%27s_energy_budget|Earth'​s energy budget, Wikipedia (2014-05-10)]] ​
 +  * [[http://​earthobservatory.nasa.gov/​Features/​EnergyBalance/​page1.php|Climate and Earth’s Energy Budget, NASA (2014-05-10)]]
 +  * [[http://​earthobservatory.nasa.gov/​GlobalMaps/​view.php?​d1=CERES_NETFLUX_M| Global Map Net Radiation (2014-05-10)]]
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=energibalans"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​