User Tools

Site Tools


fossila_braensle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fossila_braensle [2017/04/15 13:40]
fossila_braensle [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== BORT: Fossila bränslen ======
  
 +Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​
 +
 +De fossila bränslena omfattar främst naturgas, petroleum och kol. 
 +  * Naturgas består främst av gasen metan och har ett högt innehåll av grundämnet väte jämfört med grundämnet kol. Metan finns i naturgasfält tillsammans med råolja eller bundet som metanklatrat. ​
 +  * Petroleum (även kallad råolja) påträffas i vätskeform och innehåller en större mängd av grundämnet kol
 +  * Kol är en bergart (ej att förväxla med grundämnet kol) innehåller en mycket stor mängd av grundämnet kol. 
 +
 +Alla dessa bränslen är mycket kommersiellt viktiga. Det finns även andra fossila bränslen som till stor del är outnyttjade,​ till exempel oljeskiffer,​ olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.
 +===== Kol =====
 +
 +===== Frågor =====
 +===== Källor =====