User Tools

Site Tools


g1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

g1 [2017/04/15 13:40]
g1 [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Klimatgåtor ======
  
 +Efter att ha läst och skrivit om klimatet under flera år så har ett antal frågor kristalliserats fram.  Det betyder inte att det inte finns svar, utan bara att jag inte har hittat dem. Kanske det finns någon som kan hjälpa mig på traven?
 +
 +===== Gåta 1: Koldioxidkurvan (2015-05-04) =====
 +
 +Den första gåtan gäller mätningen av koldioxiden i atmosfären. Som alla vet som rapporteras löpande mängden koldixoid i atmosfären så som den uppmätts på ön Mauna Loa, Hawaii. ​
 +
 +Jag förutsätter givetvis att kurvan som visar mängden koldioxid i atmosfären är helt riktig, men jag kan inte komma ifrån ett antal frågor.
 +
 +[{{ wiki:mauna loa.jpg?​300|Keelingkurvan}}] 1. Hur kommer det sig att koldioxidhalten ökar i så jämn takt år efter år? (([[https://​scripps.ucsd.edu/​programs/​keelingcurve/​category/​measurement-notes/​|The Keeling Curve]]))
 +
 +<​html><​hr></​html>​
 +[{{ ::​carbon_tracker_2008.gif?​300|CarbonTracker,​ NASA. http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​ccgg/​carbontracker/​}}]2. Kodioxidhalten är mycket ojämnt fördelad i jordens atmosfär. Borde inte det återspegla sig i Keelingkurvan?​ Klicka på bilden så ser du hur koldioxiden virvlar runt.
 +
 +<​html><​hr></​html>​
 +{{ ::​observationsplatser.jpg?​300|}}3. Kodioxidhalten mäts på flera ställen.(([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​education/​behind_the_scenes/​network.html|Air Sampling Network, NOAA]])) (([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​dv/​iadv/​|Data Visualization >> Site Selection ]])) (([[http://​www.ferdinand-engelbeen.be/​klimaat/​co2_measurements.html#​1|The good, the bad and the ugly stations. CO2 measurements]])) Varför ökade inte koldioxiden vid mätstationen Alert, Nunavut, Canada mellan 1996-2008?​(([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​dv/​iadv/​graph.php?​code=ALT&​program=ccgg&​type=ts|Carbon Cycle Gases Alert, Nunavut, Canada, NOAA]])) Ökningen i Peking är lite men mätperioden är också kort. (([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​dv/​iadv/​graph.php?​code=SDZ&​program=ccgg&​type=ts|Carbon Cycle Gases Shangdianzi,​ Peoples Republic of China]]))
 +
 +<​html><​hr></​html>​
 +4. [{{ ::​manua_loa.jpg?​300|https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Mauna_Loa&​oldid=653917417}}]På Manua Loa finns en av världens största aktiva vulkaner som som läcker stora mängder koldioxid. "After the 1950 event Mauna Loa entered an extended period of dormancy, interrupted only by a small single-day summit event in 1975. However it rumbled to life again in 1984, manifesting first at Mauna Loa's summit and then producing a narrow, channelized '​a'​a flow that advanced downslope to within 6 km (4 mi) of Hilo, close enough to illuminate the city at nighttime. However the flow got no closer, as two natural levees further up its pathway consequently broke and diverted active flows."​(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Mauna_Loa&​oldid=653917417|Mauna Loa, Wikipedia (2015-03-28)]])) Kan man skilja ut koldioxiden från vulkanen från den som finns i atmosfären?​
 +<​html><​hr></​html>​
 +5. Manua Loa är en ö i ögruppen Hawaii där det ofta blåser starka vindar. Påverkar inte det mätresultaten,​ speciellt med tanke på öns klimat? Det är extremt torrt på ena sidan och mycket fuktigt på den andra.(([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​obop/​mlo/​|Welcome to Mauna Loa Observatory! ]])) 
 +
 +Possible ambient error sources at Mauna Loa include volcanic, vegetative, and man-made effects (e.g., vehicular traffic, and industry). Daily peaks in measured concentrations occur because of complex wind currents. Downslope winds often transport CO2 from distant volcanic vents causing elevations in measured CO2 concentrations. Upslope winds during afternoon hours are often low in CO2 because of photosynthetic depletion occurring in sugarcane fields and forests. Vehicular traffic problems (since corrected) caused exaggerated elevations in 1971. (({[[http://​cdiac.ornl.gov/​ftp/​ndp001/​ndp001.pdf|Atmospheric CO2 Concentrations Manua Loa Observatory Hawaii 1958-1986, US Department of Energy (1986-09)]]))
 +<​html><​hr></​html>​
 +{{ ::​mount_pinatubo.jpg?​300|}}6. Det har varit flera mycket stora vulkanutbrott sedan mätningarna började, t.ex. Mount Pinatubo 1991.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Mount_Pinatubo&​oldid=660699876|Mount Pinatubo (2015-05-04)]])) Världens vulkaner släpper årligen ut mellan 130 och 230 teragram koldioxid i atmosfären.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Vulkan&​oldid=29781838|Vulkan (2015-04-13)]]))Varför syns inte de i Keelingkurvan?​
 +<​html><​hr></​html>​
 +[{{ ::​carbo_dioxide.jpg?​300|http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​education/​behind_the_scenes/​gases.html}}]7. Varför började mängden koldioxid stiga redan i slutet av 1800-talet. Industrialism var ju då begränsad till delar av Europa och några områden i USA.
 +<​html><​hr></​html>​
 +8. Havens upptag av koldioxid beror på skillnaden i koldioxidens koncentration mellan havsytan och luften och effektiviteten i själva utbytet. Koncentrationen i vattenytan är i sin tur beroende av vattentemperaturen,​ omblandningen i vattnet och biologisk aktivitet i vattnet. ​
 +
 +Koncentrationen av koldioxid i vattenytan är hög runt ekvatorn och lägre närmare polerna. Det betyder att haven avger koldioxid till atmosfären runt ekvatorn (mellan 20ºS och 20ºN) och tar upp koldioxid från atmosfären på större avstånd från ekvatorn. ​
 +
 +Eftersom världshaven (ythav och djuphav) är en så stor reservoar av kol (50 ggr större än atmosfären) och kan ta upp mycket mer koldioxid än atmosfären,​ kan man förvänta sig att sett på en tidsskala på tiotusentals år kommer haven att ta upp 80-90 procent av de mänskliga utsläppen av koldioxid.(([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​klimat/​havens-upptag-av-koldioxid-1.5186|Havens upptag av koldioxid, SMHI]]))
 +
 +~~DISCUSSION|Kommentarer ~~