User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

global_uppvaermning

Global uppvärmning

Omredigering

Avsnitten nedan ska flyttas till andra delar av Klimatfakta.info.

Framtiden

Vilka krafter påverkar hur mycket och på vilket sätt luftens temperatur, havsviken, stormar, nederbörd och mycket annat? Vad kan göras för att utvecklingen ska vara bra för oss människor och vår miljö?

Normalt väder

Sverige

Diagramet visar årsmedeltemperaturens avvikelse från den normala (medelvärdet 1961-1990) för Sverige. Värdena är baserade på SMHI:s klimatindikator temperatur. Den normala årsmedeltemperaturen (medelvärdet 1961-1990) för Sverige är 4.7 °C.


Osäkerheten

Undersökningar

Det genomförs opinionsundersökningar om vad vetenskapsmän, professioner och andra har för uppfattningar om klimatet. Det är som alltid viktigt att undersöka hur frågorna formulerats, vilka som tillfrågas, hur många som svarar och för vilka resultatet är giltigt.

Läs om statistiska undersökningar:

  1. Statistisk - kommunikationsfärdighet (genomskåda och belysa)
  2. Statistisk kommunikationsfärdighet (Felmarginaler och tolkningar av statistiska undersökningar)

American Meteorological Society (AMS)

AMS har genomfört en undersökning av inställningen till klimatfrågan kallad Meteorologists’ views about global warming: A survey of American Meteorological Society professional members (Preliminary).1) Flera bloggar har påstått att undersökningen visar att endast 52% av meteorologerna tror att klimatförändringen mest beror på människan.

Undersökningen har dock låg kvalitet och säger inget om meteorologernas uppfattningar.

  1. AMS har 14.000 medlemmar2)
  2. Frågan gick endast till medlemmar som rapporterat epostadressen till AMS.
  3. Av dessa svarade 26,3% eller 1854. Det är osannolikt att de som inte fick svara på enkäten har samma uppfattning som de som svarade.
  4. Enkäten visar att medlemmarna mycket sällan har epostadress eller rapporterar den till sin organisation.

Kommentarer till undersökningen:

Andra undersökningar av uppfattningar om klimatet

global_uppvaermning.txt · Last modified: 2022/07/10 13:53 by hansiwan