User Tools

Site Tools


moln

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
moln [2014/04/27 11:07]
hib [Källor]
moln [2019/04/07 13:48] (current)
Line 6: Line 6:
  
 Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är det inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har det. Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna,​ i det så kallade interstellära mediet, förekommer så kallade interstellära moln.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia (2014-04-26)]])) Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är det inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har det. Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna,​ i det så kallade interstellära mediet, förekommer så kallade interstellära moln.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia (2014-04-26)]]))
 +
 +===== Forskning om avkylande moln =====
 +Moln på fem kilometers höjd i tropikerna har en tydlig avkylande effekt på klimatet. Det konstaterar forskare vid Stockholms Universitet och Universitet i Miami i en uppsats som just publicerats i Nature Communications. Denna effekt är inte inkluderad i klimatmodellerna.
 +
 +Moln spelar en central roll vid bedömningar av jordens klimat och strålningsbalansen. Det återstår mycket att lära sig om moln, säger forskarna, speciellt molnen på fem km höjd och önskar att klimatforskare ska ta större hänsyn till moln i klimatmodellerna för att de ska bli mer exakta.
 +
 +Moln täcker vid varje tidpunkt ungefär 70% av jordens yta. Olika molntyper har olika inverkan på klimatet. Låga moln med stor vattenmängd som Cumulus kyler jorden, medans högre moln med is värmer klimatet.(([[https://​www.sciencedaily.com/​releases/​2016/​08/​160817090614.htm|Thin tropical clouds cool the climate, Sceince Daily (2016-08-17)]]))
 +
 +
 +===== IPCC AR5 WG1 Moln och aerosoler =====
 +Moln och aerosoler fortsätter att bidra med den största osäkerheten på
 +bedömningar och tolkningar av jordens föränderliga energibudget.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf|Executive Summary, WG1, AR5, IPCC (2013)]]))
 +
 +Aerosol är små partiklar som är suspenderade i en gas. Partiklarna kan endera vara fasta eller flytande, och aerosolen innefattar både gasen och partiklarna. Typiska exempel på aerosoler är rök, dimma och luftföroreningar.
 +
 +En övre gräns för partikelstorleken sätts av att partiklarna ska befinna sig svävande några sekunder i gasen innan de faller ut vilket ger en storlek runt 100 µm, mätt som aerodynamisk diameter. Den undre gränsen dras när partiklarna börjar bli så små att de består av enskilda molekyler, några nanometer.
 +
 +Kvantifiering av aerosolers inverkan på klimatet är fylld av osäkerheter och det dominerar osäkerheten vid beräkningen av människans inverkan ​ jordens energibalans.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf|7.1.2 Rationale for Assessing Clouds, Aerosols and
 +Their Interactions,​ WG1, AR5, IPCC (2013)]]))
 +
  
 ===== CERES - Clouds and the Earths Radiant Energy System ===== ===== CERES - Clouds and the Earths Radiant Energy System =====
Line 33: Line 53:
   * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2014/​01/​14/​moln-klimatvetenskapens-joker|Moln – klimatvetenskapens joker, C-G Ribbing, Klimatupplysningen (2014-01-14 )]]   * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2014/​01/​14/​moln-klimatvetenskapens-joker|Moln – klimatvetenskapens joker, C-G Ribbing, Klimatupplysningen (2014-01-14 )]]
   * [[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​moln-pa-olika-hojder-1.1517|Moln på olika höjder, SMHI (2013-08-26)]]   * [[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​moln-pa-olika-hojder-1.1517|Moln på olika höjder, SMHI (2013-08-26)]]
 +  * [[http://​www.climate4you.com/​ClimateAndClouds.htm|Moln,​ Climate4you (2014-04-27)]]
 +  * [[http://​www.friendsofscience.org/​index.php?​id=505|Moln,​ Friends of Science (2014-04-27]]
   * [[http://​science.larc.nasa.gov/​erbe/​|The Earth Radiation Budget Experiment (ERBE), NASA (2014-04-26)]]   * [[http://​science.larc.nasa.gov/​erbe/​|The Earth Radiation Budget Experiment (ERBE), NASA (2014-04-26)]]
-  * [[http://​www.friendsofscience.org/​index.php?​id=505|Moln,​ Friends of Science]] 
  
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=moln"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
moln.1398589660.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)