User Tools

Site Tools


petroleum

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
petroleum [2015/02/10 17:26]
hib [Mellanöstern]
petroleum [2015/03/12 10:30]
hib [Större produktionsländer]
Line 1: Line 1:
 ====== Petroleum ====== ====== Petroleum ======
 {{ ::​oljetanker.jpg?​300|}}Petroleum,​ även kallat mineralolja,​ bergolja, råolja och ibland nafta (från Arabiskan naft, är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden. Vätskan är en blandning av hundratals olika kolväten, som bildats av växter och djur som inte förmultnat,​ i en process som tar ungefär 100 000 år. De flesta forskare anser att petroleum nybildas i en takt som är mindre än en procent av dagens utvinningstakt. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Petroleum&​oldid=29304452|Petroleum,​ Wikipedia (2015-01-12)]])) {{ ::​oljetanker.jpg?​300|}}Petroleum,​ även kallat mineralolja,​ bergolja, råolja och ibland nafta (från Arabiskan naft, är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden. Vätskan är en blandning av hundratals olika kolväten, som bildats av växter och djur som inte förmultnat,​ i en process som tar ungefär 100 000 år. De flesta forskare anser att petroleum nybildas i en takt som är mindre än en procent av dagens utvinningstakt. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Petroleum&​oldid=29304452|Petroleum,​ Wikipedia (2015-01-12)]]))
 +
 +===== Global produktion =====
  
 [{{ ::​petroleum_produktion2.jpg?​300|}}]Produktionen av olja i tusen barrels ((1 Barrel=158 liter)) per dag. Ökningen under perioden är 8,​2%.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=5&​pid=53&​aid=1&​cid=regions&​syid=2002&​eyid=2012&​unit=TBPD|Petroleum produktion, International Energy Statistics, EIA]]))\\ [{{ ::​petroleum_produktion2.jpg?​300|}}]Produktionen av olja i tusen barrels ((1 Barrel=158 liter)) per dag. Ökningen under perioden är 8,​2%.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=5&​pid=53&​aid=1&​cid=regions&​syid=2002&​eyid=2012&​unit=TBPD|Petroleum produktion, International Energy Statistics, EIA]]))\\
Line 6: Line 8:
 <​HTML><​HR></​HTML>​ <​HTML><​HR></​HTML>​
  
-Utvinningsbara reserver, i miljarder barrels. Ökningen är 30 %.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=5&​pid=57&​aid=6|Reserver,​ Petroleum, ​IEA ()]]))+Utvinningsbara reserver, i miljarder barrels. Ökningen är 30 %.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=5&​pid=57&​aid=6|Reserver,​ Petroleum, ​EIA ()]]))
 [{{ ::​petroleum_reserves.jpg?​300|}}] [{{ ::​petroleum_reserves.jpg?​300|}}]
 <​HTML><​HR></​HTML>​ <​HTML><​HR></​HTML>​
Line 14: Line 16:
 Under 2013 har stora fyndigheter gjorts. ​ Under 2013 har stora fyndigheter gjorts. ​
  
-===== Produktion ​===== +===== Större produktionsländer ​=====
-==== Mellanöstern ​====+
  
-===  Saudi-Arabien ===+Produktionen av olja 2012.(([[http://​energyatlas.iea.org/?​subject=-1920537974|Oil,​ IEA Energy Atlas (2012)]]))
  
-Saudi-Arabien är värdlden största producent av olja och har dessutom de största utvinningsbara reserverna.(([[http://​www.eia.gov/​countries/​country-data.cfm?fips=SA|Saudi Arabia, IEA (2013-05-30)]]))+{{::​produktion_olja_2012.jpg?400|}}
  
 +====  Saudi-Arabien ====
  
-===  Irak === +Saudi-Arabien är värdlden största producent av olja och har dessutom de största utvinningsbara reserverna.(([[http://​www.eia.gov/​countries/​country-data.cfm?​fips=SA|Saudi Arabia, EIA (2013-05-30)]])) 
-Irak var 1988 den näst efter Saudiarabien största producenten av olja i Mellanöstern,​ och under åren 1980-1987 svarade oljeexporten för mer än 98 procent av landets exportintäkter. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Iraks_ekonomi|Irak,​ Wikipedia (2014-04-15)]] ))+ 
 +====  Irak ==== 
 +Irak var 1988 den näst efter Saudiarabien största producenten av olja i Mellanöstern,​ och under åren 1980-1987 svarade oljeexporten för mer än 98 procent av landets exportintäkter. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Iraks_ekonomi|Irak,​ Wikipedia (2014-04-15)]])) (([[http://​www.eia.gov/​countries/​country-data.cfm?​fips=IZ|Country Analysis: Irak, EIA (2014-06-11)]]))
  
 Irak har 143 miljarder (billion) barrels (2.275×1010 m3) av utvinningsbar olja. Det gör Irak till världens näst mest oljerika land i världen efter Saudiarabien. Produktionen av olja uppgick till 3,4 miljoner barrels per dag i december 2012. Landet har för avsikt att öka produktionen till 5 miljoner barrels per dag 2014. I mars detta år ökade produktionen till 3,6 miljoner barrels. (([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Iraq&​oldid=642366276|Oil and energy, Irak, Wikipedia (2015-01-13)]])) Irak har 143 miljarder (billion) barrels (2.275×1010 m3) av utvinningsbar olja. Det gör Irak till världens näst mest oljerika land i världen efter Saudiarabien. Produktionen av olja uppgick till 3,4 miljoner barrels per dag i december 2012. Landet har för avsikt att öka produktionen till 5 miljoner barrels per dag 2014. I mars detta år ökade produktionen till 3,6 miljoner barrels. (([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Iraq&​oldid=642366276|Oil and energy, Irak, Wikipedia (2015-01-13)]]))
Line 33: Line 37:
 {{ ::​baiji_refinery.jpg?​400|}}Det stora raffanaderi i Baiji(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Baiji,​_Iraq&​oldid=641206534|Baiji,​ Wikipedia (2015-01-06)]])) i Irak togs under några timmar över av Islamic State of Iraq and the Levant (Isis)(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant&​oldid=643839517|Islamic State in Iraq and the Levant, Wikipedia (2015-01-23)]])). Detta raffanaderi producerar oljeprodukter för konsumtion i Irak, bl.a. till elverk. I första hand påverkas Kurdistan. (([[http://​www.theguardian.com/​world/​middle-east-live/​2014/​jun/​18/​iraq-crisis-maliki-sacks-officers-and-calls-for-national-unity-live-updates|The Baiji refinery is important to the Kurdistan region.Guardian]])) {{ ::​baiji_refinery.jpg?​400|}}Det stora raffanaderi i Baiji(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Baiji,​_Iraq&​oldid=641206534|Baiji,​ Wikipedia (2015-01-06)]])) i Irak togs under några timmar över av Islamic State of Iraq and the Levant (Isis)(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant&​oldid=643839517|Islamic State in Iraq and the Levant, Wikipedia (2015-01-23)]])). Detta raffanaderi producerar oljeprodukter för konsumtion i Irak, bl.a. till elverk. I första hand påverkas Kurdistan. (([[http://​www.theguardian.com/​world/​middle-east-live/​2014/​jun/​18/​iraq-crisis-maliki-sacks-officers-and-calls-for-national-unity-live-updates|The Baiji refinery is important to the Kurdistan region.Guardian]]))
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
-==== Källor ==== 
-  * [[http://​www.eia.gov/​countries/​country-data.cfm?​fips=IZ|Country Analysis: Irak, EIA (2014-06-11)]] 
-<​html><​hr</​html>​ 
- 
 ==== Ryssland ==== ==== Ryssland ====
-IEA om Ryssland:+{{ :​russian_federation_energy_production.jpg?​500|}}Rysslands energisektor är avgörande för landets ekonomi. ​Ryssland ​har världens största reserver av gas, olja och kol. Verksamheten kräver dock stora investeringar. Energisektorn har liberaliserats påtagligt jämfört med 2002.(([[http://​www.iea.org/​countries/​non-membercountries/​russianfederation/​|Energy Policies Beyond IEA Countries - Russia 2014 (2014)]]))
  
-{{ :​russian_federation_energy_production.jpg?​500|}}Rysslands energisektor är avgörande för landets ​ekonomi. Ryssland har världens största reserver av gasolja och kolVerksamheten kräver dock stora investeringarEnergisektorn har liberaliserats på senare tid.+Martins Kazaks, Swedbanks chefekonom i Baltikum bedömer att den ryska ekonomi ​faller och hamnar i recession under två års tidmed en krympande BNP på minus 6 procent i år och ytterligare ett fall på 2,5 procent under 2016(([[http://​www.svd.se/​naringsliv/​nyheter/​varlden/​swedbank-spar-dyster-framtid-for-ryssland_4396749.svd|Dystra tider väntar Ryssland (2015-03-10)]]))
  
 Den ryska energianvändningen är ineffektiv och använder dubbelt så mycket energi per BNP jämfört med medlemmarna i IEA. Beslut har tagits för att öka effektiviteten dock utan resultat. Den ryska energianvändningen är ineffektiv och använder dubbelt så mycket energi per BNP jämfört med medlemmarna i IEA. Beslut har tagits för att öka effektiviteten dock utan resultat.
Line 46: Line 46:
 Distributionsnätet är gammalt och kräver snabbt investeringar. Om investeringar ska komma från in- och utländska företag krävs ändringar av regler, tariffer och skatter. Ökad konkurrens och marknadsorientering är nödvändig. (Till det kan läggas en lösning på krisen i Ukraina) Distributionsnätet är gammalt och kräver snabbt investeringar. Om investeringar ska komma från in- och utländska företag krävs ändringar av regler, tariffer och skatter. Ökad konkurrens och marknadsorientering är nödvändig. (Till det kan läggas en lösning på krisen i Ukraina)
  
-==== Källor ==== +
-  * [[http://​www.iea.org/​countries/​non-membercountries/​russianfederation/​|Energy Policies Beyond IEA Countries - Russia 2014]]+
  
 ==== Norge ==== ==== Norge ====
Line 107: Line 106:
 </​noscript>​ </​noscript>​
 </​html>​ </​html>​
-Pris för olja till kund första kvartalet 2013 i USD(([[http://​www.iea.org/​publications/​freepublications/​publication/​KeyWorld2013_FINAL_WEB.pdf|Key World Energy Statistics 2013]]))\\+Pris för olja till kund första kvartalet 2013 i USD(([[http://​www.iea.org/​publications/​freepublications/​publication/​KeyWorld2013_FINAL_WEB.pdf|Key World Energy Statistics 2013, IEA]]))\\
 {{:​pris_olja_till_kund_2013_usd.jpg?​600|}} {{:​pris_olja_till_kund_2013_usd.jpg?​600|}}
  
-Sverige är i särklass dyrast inom OECD vad gäller olja till industrin. Sverige är också dyrast vad gäller olja till hushåll, tätt följt av Israel och Danmark och nästan dubbelt upp mot England. Sverige är näst dyrast efter Turkiet på bensin.(([[http://​www.iea.org/​publications/​freepublications/​publication/​KeyWorld2013_FINAL_WEB.pdf|Key World Energy Statistics 2013]]))+Sverige är i särklass dyrast inom OECD vad gäller olja till industrin. Sverige är också dyrast vad gäller olja till hushåll, tätt följt av Israel och Danmark och nästan dubbelt upp mot England. Sverige är näst dyrast efter Turkiet på bensin.(([[http://​www.iea.org/​publications/​freepublications/​publication/​KeyWorld2013_FINAL_WEB.pdf|Key World Energy Statistics 2013, IEA]]))
  
 Råoljepriset är, enligt ovan, 9.484 kr per ton vid dollarkursen 6,50. Ett liter råolja väger 8,6 kg(([[http://​www.ymparisto.fi/​sv-FI/​Vatten_och_hav/​Bekampning_av_olje_och_kemikalieskador/​Olyckuppfoljning/​Hur_mycket_ar_mycket__att_askadliggora_oljemangder|Hur mycket är mycket? - att åskådliggöra oljemängder]])),​ vilket betyder att 1 ton olja = 1103 liter vilket ger ett pris på 9.456 kr/1000 liter. Av det utgör skatter, energi- och CO2-skatt, 3.910 kr/1000 liter. (([[http://​spbi.se/​statistik/​skatter/?​df0=2013&​dt0=2005&​unit0=1&​ts0=0|Skatter,​ SPBI]])) (([[http://​spbi.se/​var-bransch/​marknadssituationen/​oljepris|Oljepris,​ SPBI]])) Skatten är 41%. Råoljepriset är, enligt ovan, 9.484 kr per ton vid dollarkursen 6,50. Ett liter råolja väger 8,6 kg(([[http://​www.ymparisto.fi/​sv-FI/​Vatten_och_hav/​Bekampning_av_olje_och_kemikalieskador/​Olyckuppfoljning/​Hur_mycket_ar_mycket__att_askadliggora_oljemangder|Hur mycket är mycket? - att åskådliggöra oljemängder]])),​ vilket betyder att 1 ton olja = 1103 liter vilket ger ett pris på 9.456 kr/1000 liter. Av det utgör skatter, energi- och CO2-skatt, 3.910 kr/1000 liter. (([[http://​spbi.se/​statistik/​skatter/?​df0=2013&​dt0=2005&​unit0=1&​ts0=0|Skatter,​ SPBI]])) (([[http://​spbi.se/​var-bransch/​marknadssituationen/​oljepris|Oljepris,​ SPBI]])) Skatten är 41%.
petroleum.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)