User Tools

Site Tools


petroleum

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
petroleum [2015/02/11 15:44]
hib [Priser]
petroleum [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Petroleum ====== ====== Petroleum ======
 {{ ::​oljetanker.jpg?​300|}}Petroleum,​ även kallat mineralolja,​ bergolja, råolja och ibland nafta (från Arabiskan naft, är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden. Vätskan är en blandning av hundratals olika kolväten, som bildats av växter och djur som inte förmultnat,​ i en process som tar ungefär 100 000 år. De flesta forskare anser att petroleum nybildas i en takt som är mindre än en procent av dagens utvinningstakt. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Petroleum&​oldid=29304452|Petroleum,​ Wikipedia (2015-01-12)]])) {{ ::​oljetanker.jpg?​300|}}Petroleum,​ även kallat mineralolja,​ bergolja, råolja och ibland nafta (från Arabiskan naft, är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden. Vätskan är en blandning av hundratals olika kolväten, som bildats av växter och djur som inte förmultnat,​ i en process som tar ungefär 100 000 år. De flesta forskare anser att petroleum nybildas i en takt som är mindre än en procent av dagens utvinningstakt. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Petroleum&​oldid=29304452|Petroleum,​ Wikipedia (2015-01-12)]]))
 +
 +===== Global produktion =====
  
 [{{ ::​petroleum_produktion2.jpg?​300|}}]Produktionen av olja i tusen barrels ((1 Barrel=158 liter)) per dag. Ökningen under perioden är 8,​2%.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=5&​pid=53&​aid=1&​cid=regions&​syid=2002&​eyid=2012&​unit=TBPD|Petroleum produktion, International Energy Statistics, EIA]]))\\ [{{ ::​petroleum_produktion2.jpg?​300|}}]Produktionen av olja i tusen barrels ((1 Barrel=158 liter)) per dag. Ökningen under perioden är 8,​2%.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=5&​pid=53&​aid=1&​cid=regions&​syid=2002&​eyid=2012&​unit=TBPD|Petroleum produktion, International Energy Statistics, EIA]]))\\
Line 14: Line 16:
 Under 2013 har stora fyndigheter gjorts. ​ Under 2013 har stora fyndigheter gjorts. ​
  
-===== Produktion ​=====+===== Större produktionsländer ​===== 
 + 
 +Produktionen av olja 2012.(([[http://​energyatlas.iea.org/?​subject=-1920537974|Oil,​ IEA Energy Atlas (2012)]])) 
 + 
 +{{::​produktion_olja_2012.jpg?​400|}} 
 ====  Saudi-Arabien ==== ====  Saudi-Arabien ====
  
Line 31: Line 38:
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
 ==== Ryssland ==== ==== Ryssland ====
-{{ :​russian_federation_energy_production.jpg?​500|}}Rysslands energisektor är avgörande för landets ekonomi. Ryssland har världens största reserver av gas, olja och kol. Verksamheten kräver dock stora investeringar. Energisektorn har liberaliserats ​på senare tid.(([[http://​www.iea.org/​countries/​non-membercountries/​russianfederation/​|Energy Policies Beyond IEA Countries - Russia 2014 (2014)]]))+{{ :​russian_federation_energy_production.jpg?​500|}}Rysslands energisektor är avgörande för landets ekonomi. Ryssland har världens största reserver av gas, olja och kol. Verksamheten kräver dock stora investeringar. Energisektorn har liberaliserats ​påtagligt jämfört med 2002.(([[http://​www.iea.org/​countries/​non-membercountries/​russianfederation/​|Energy Policies Beyond IEA Countries - Russia 2014 (2014)]])) 
 + 
 +Martins Kazaks, Swedbanks chefekonom i Baltikum bedömer att den ryska ekonomi faller och hamnar i recession under två års tid, med en krympande BNP på minus 6 procent i år och ytterligare ett fall på 2,5 procent under 2016. (([[http://​www.svd.se/​naringsliv/​nyheter/​varlden/​swedbank-spar-dyster-framtid-for-ryssland_4396749.svd|Dystra tider väntar Ryssland (2015-03-10)]]))
  
 Den ryska energianvändningen är ineffektiv och använder dubbelt så mycket energi per BNP jämfört med medlemmarna i IEA. Beslut har tagits för att öka effektiviteten dock utan resultat. Den ryska energianvändningen är ineffektiv och använder dubbelt så mycket energi per BNP jämfört med medlemmarna i IEA. Beslut har tagits för att öka effektiviteten dock utan resultat.
petroleum.1423665873.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)