User Tools

Site Tools


redigering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

redigering [2017/04/15 13:40]
redigering [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Redigering ======
 +
 +===== Målgrupp =====
 +
 +Personer intresserade av klimatfrågan utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.
 +
 +===== Kvaliteter =====
 +
 +  * Varje kapitel ska inkludera alla aspekter relevanta ur klimatsynpunkt. ​
 +  * Information som är för komplicerad för målgruppen exkluderas, men kan förekomma i fotnot eller i länkad källa.
 +  * Länkar till källor ska normalt anges i fotnoter
 +===== Metod =====
 +
 +  - Definiera ett kapitels område
 +  - Samla in frågor
 +  - Samla in relevanta källor
 +  - Skriva en inledning normalt baserad på Wikipedia (svensk och engelsk)
 +  - Komplettera med uppgifter från angivna källor
 +
 +===== Språk =====
 + 
 +Språket ska anpassas till webbformatet,​ dvs korta meningar och utan långa ord.
 +Inga polemiska formuleringar.
 +
 +===== Bilder =====
 +
 +Texten ska i stor utsträckning förses med bilder.