User Tools

Site Tools


skatter_och_avgifter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

skatter_och_avgifter [2017/04/15 13:40]
skatter_och_avgifter [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Skatter och avgifter ======
 +===== Frågor =====
 +  * Hur stor är skillnaden mellan svenska klimatskatter och andra länders motsvarande skatter inom EU resp övriga världen?
 +  * Vilka förändringar är tänkbara de närmaste åren?
 +  * Hur mycket har EUs klimatarbete kostat hittills och kommer att kosta i framtiden?
 +  * Hur mycket har FNs klimatarbete kostat hittills och kommer att kosta i framtiden?
 +  * Vilka andra organisationers klimatarbete är medfinansierat av Sverige, t.ex. Världsbanken?​
 +  * Hur fungerar det med Utsläppsrätterna? ​
 +  * Hur subventioneras vindkraften?​
  
 +===== Källor =====
 +  * [[http://​www.skatteverket.se/​foretagorganisationer/​skatter/​punktskatter/​energiskatter.4.18e1b10334ebe8bc8000843.html|Energi-,​ koldioxid- och svavelskatt,​ Skatteverket]]
 +  * [[http://​ec.europa.eu/​taxation_customs/​taxation/​gen_info/​info_docs/​tax_inventory/​|''​Taxes in Europe - Tax reforms''​ database (TEDB/​TAXREF)]]
 +  * [[http://​www.riksrevisionen.se/​sv/​rapporter/​Rapporter/​EFF/​2013/​Klimat-for-pengarna-Granskningar-inom-klimatomradet-20092013/​|Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–2013 (RiR 2013:19)]]
 +  * [[http://​ec.europa.eu/​taxation_customs/​index_en.htm|Taxation and Customs Union, European Commision]]
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=skatter_och_avgifter"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​