User Tools

Site Tools


vaermeboelja_i_arktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vaermeboelja_i_arktis [2016/12/19 21:53]
hib
vaermeboelja_i_arktis [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Värmebölja i Arktis? ====== ====== Värmebölja i Arktis? ======
-Media rapporterar om varm luft på Nordpolen. Här ett bar exempel:+Media rapporterar om varm luft på Nordpolen. Här ett par exempel:
   * "The North Pole is an insane 36 degrees warmer than normal as winter descends"​ ([[https://​www.washingtonpost.com/​news/​energy-environment/​wp/​2016/​11/​17/​the-north-pole-is-an-insane-36-degrees-warmer-than-normal-as-winter-descends/?​utm_term=.34a2ffba90ba|Washington Post]])   * "The North Pole is an insane 36 degrees warmer than normal as winter descends"​ ([[https://​www.washingtonpost.com/​news/​energy-environment/​wp/​2016/​11/​17/​the-north-pole-is-an-insane-36-degrees-warmer-than-normal-as-winter-descends/?​utm_term=.34a2ffba90ba|Washington Post]])
   * "The North Pole is 36 degrees hotter than it should be right now" ([[http://​www.sciencealert.com/​the-north-pole-is-36-degrees-hotter-than-it-should-be-right-now|Sciencealert]])   * "The North Pole is 36 degrees hotter than it should be right now" ([[http://​www.sciencealert.com/​the-north-pole-is-36-degrees-hotter-than-it-should-be-right-now|Sciencealert]])
  
-Men det är inget speciellt att hänga upp sig på visar det säg när man går till källorn.+Men det är inget speciellt att hänga upp sig på visar det sig när man går till källorna.
  
 [{{ :​arctis-polartemp-hadcrut4-1957-2016.jpg?​320|Diagram showing area weighted Arctic (70-90oN) monthly surface air temperature anomalies (HadCRUT4) since January 1957, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 37 month (c.3 yr) average. Last month shown: October 2016. Last diagram update: 3 December 2016. <​html><​a href="​http://​www.climate4you.com/​Polar%20temperatures.htm#​Arctic monthly surface air temperatures north of 70N">​Climate4you</​a></​html>​}}]Den höga temperaturen har dock inte med klimatet eller koldioxiden i atmosfären att göra. Orsaken är två stormar som fört upp varm luft till delar av polarområdet. En kom genom Bering sund den 14 november och en över Kamtjatka 16-17 november. Stormarna drev samman isen och minskade därmed istäcket. ([[https://​robertscribbler.com/​2016/​11/​18/​arctic-storms-sparked-severe-polar-warming-sea-ice-melt-for-november-2016/​|Robert Scribbler]]) [{{ :​arctis-polartemp-hadcrut4-1957-2016.jpg?​320|Diagram showing area weighted Arctic (70-90oN) monthly surface air temperature anomalies (HadCRUT4) since January 1957, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 37 month (c.3 yr) average. Last month shown: October 2016. Last diagram update: 3 December 2016. <​html><​a href="​http://​www.climate4you.com/​Polar%20temperatures.htm#​Arctic monthly surface air temperatures north of 70N">​Climate4you</​a></​html>​}}]Den höga temperaturen har dock inte med klimatet eller koldioxiden i atmosfären att göra. Orsaken är två stormar som fört upp varm luft till delar av polarområdet. En kom genom Bering sund den 14 november och en över Kamtjatka 16-17 november. Stormarna drev samman isen och minskade därmed istäcket. ([[https://​robertscribbler.com/​2016/​11/​18/​arctic-storms-sparked-severe-polar-warming-sea-ice-melt-for-november-2016/​|Robert Scribbler]])
vaermeboelja_i_arktis.1482180835.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)