User Tools

Site Tools


vatten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vatten [2015/04/27 11:23]
hib [Vatten]
vatten [2016/04/10 09:32]
hib [Moln]
Line 94: Line 94:
   * Hur tas hänsyn till vattenångans täthet och övergång till olika slags moln?   * Hur tas hänsyn till vattenångans täthet och övergång till olika slags moln?
   * Vad innebär vattnets fasövergångar från ånga, moln, regn och snö?   * Vad innebär vattnets fasövergångar från ånga, moln, regn och snö?
-  *  
 ===== Moln ===== ===== Moln =====
 +Molnen spelar en viktig roll i naturen ur flera aspekter. I vattnets kretslopp övergår vatten till vattenånga i atmosfären genom evapotranspiration. Molnen påverkar lufttemperaturen,​ både för stunden och i ett klimatperspektiv. Moln reflekterar globalt sett i genomsnitt cirka 20% av den inkommande solstrålningen,​ samtidigt som de absorberar 3%.
 +
 Ett moln är en synlig ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar,​ iskristaller eller bådadera, som svävar fritt i atmosfären. Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas-, rök- eller stoftpartiklar,​ som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar. Dimma skiljer sig från moln endast genom att dimman når ända ner till marken. Ett moln är en synlig ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar,​ iskristaller eller bådadera, som svävar fritt i atmosfären. Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas-, rök- eller stoftpartiklar,​ som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar. Dimma skiljer sig från moln endast genom att dimman når ända ner till marken.
  
Line 102: Line 103:
 Molnen bildas vid vattnets daggpunkten(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Luftfuktighet&​oldid=27323878|Daggpunkten,​ Wikipedia (2014-09-02)]])) på kondensationskärna i troposfären(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Troposf%C3%A4r&​oldid=25146260|Troposfären,​ Wikipedia (2014-05-22)]])),​ dvs i den lägsta delen av atmosfären upp till 18 km. Som regel skapas molnen i samband med vertikala luftrörelser,​ som exempelvis konvektion(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Convection&​oldid=658835838|Convection (2015-04-23)]])),​ luft som tvingas över en högre liggande terräng eller storskaliga luftrörelser i samband med väderfronter. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia]])) (([[http://​www.climate4you.com/​ClimateAndClouds.htm|Climate and clouds, Climate4you]])) Molnen bildas vid vattnets daggpunkten(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Luftfuktighet&​oldid=27323878|Daggpunkten,​ Wikipedia (2014-09-02)]])) på kondensationskärna i troposfären(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Troposf%C3%A4r&​oldid=25146260|Troposfären,​ Wikipedia (2014-05-22)]])),​ dvs i den lägsta delen av atmosfären upp till 18 km. Som regel skapas molnen i samband med vertikala luftrörelser,​ som exempelvis konvektion(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Convection&​oldid=658835838|Convection (2015-04-23)]])),​ luft som tvingas över en högre liggande terräng eller storskaliga luftrörelser i samband med väderfronter. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia]])) (([[http://​www.climate4you.com/​ClimateAndClouds.htm|Climate and clouds, Climate4you]]))
  
-Tjockare moln reflekterar 70-95% ​av det synliga strålningenSådana moln är därför ljusa uppifrån ​och mörka underifrån.+Skillnaden mellan olika molntyper är dock stor. Höga, tunna cirrusmoln släpper igenom relativt mycket ​av solstrålningen,​ medan tjocka cumulonimbus reflekterar relativt mycket solstrålningInom meteorologi anger albedo förhållandet mellan reflekterad ​och infallande solstrålning. Cirrusstratusmoln har ett albedo på mellan 0,4 och 0,5, stratocumulus cirka 0,6 och cumulonimbus 0,9. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln#​Roll_i_naturen|Moln,​ Wikipedia]]))
  
 Avdunstning av vatten transporterar värme från jorden yta. Högre upp kondenserar vatten till droppar och moln och avger samtidigt värme. Det höjer värmen vilket höjer värmen och ökar molnbildningen. Värmen kan sedan stråla ut i rymden. En del av vattnet kondenserar och blir regn. Då vatten är den effektivaste växthusgasen är avdunstningen och regnet mycket viktigt i planets värmesystem. ​ Avdunstning av vatten transporterar värme från jorden yta. Högre upp kondenserar vatten till droppar och moln och avger samtidigt värme. Det höjer värmen vilket höjer värmen och ökar molnbildningen. Värmen kan sedan stråla ut i rymden. En del av vattnet kondenserar och blir regn. Då vatten är den effektivaste växthusgasen är avdunstningen och regnet mycket viktigt i planets värmesystem. ​
vatten.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)