User Tools

Site Tools


vem_boer_man_lita_paa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vem_boer_man_lita_paa [2016/12/25 16:29]
hib [Enorma skillnader]
vem_boer_man_lita_paa [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Vem bör man lite på ======+====== Vem bör man lita ======
  
 Det är flera organisationer som samlar in aktuella väderdata. Några använder data insamlat med satelliter. Andra hämtar data från väderstationer. Resultaten är helt olika. Det är flera organisationer som samlar in aktuella väderdata. Några använder data insamlat med satelliter. Andra hämtar data från väderstationer. Resultaten är helt olika.
vem_boer_man_lita_paa.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)