User Tools

Site Tools


vindkraft

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vindkraft [2014/05/24 21:47]
hib [Källor]
vindkraft [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Vindkraft ====== ====== Vindkraft ======
  
-{{ :​vindkraftverk.jpeg?​direct&​300|}}Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el.+{{ :​vindkraftverk.jpeg?​350|}}Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el.
  
-Vindkraften är en form av omvandlad solenergi och drivs av vindarna som uppstår då jorden och dess atmosfär värms av solen. Uppvärmningen är ojämn, störst vid ekvatorn och minst vid polerna. Den varierar dessutom med årstiderna och molnigheten. Temperaturskillnaderna gör att lufttrycket skiljer mellan olika platser. Luften vill röra sig från det högre till det lägre trycket. Som en följd av jordens rotation förskjuts vindriktningen till att mer följa linjerna för lika lufttryck, isobarerna. Detta kallas för corioliseffekten.+Vindkraften är en form av omvandlad solenergi och drivs av vindarna som uppstår då jorden och dess atmosfär värms av solen.[1] Uppvärmningen är ojämn, störst vid ekvatorn och minst vid polerna. Den varierar dessutom med årstiderna och molnigheten. Temperaturskillnaderna gör att lufttrycket skiljer ​sig mellan olika platser. Luften vill röra sig från det högre till det lägre trycket. Som en följd av jordens rotation förskjuts vindriktningen till att mer följa linjerna för lika lufttryck, isobarerna. Detta kallas för corioliseffekten.
  
-Vindenergin är en förnybar energikälla som i modern tid började utvecklas internationellt i mitten av 1970-talet. Denna utveckling har lett till en teknik med horisontalaxlade,​ propellerlika vindturbiner med tre vingar, vilka direkt eller via en kuggväxel driver en elgenerator. Tillämpningen för storskalig elproduktion till det nationella elnätet domineras av allt större anläggningar med turbindiametrar om 75 – 125 m på torn av ungefär samma storlek. De största verken används för havsbaserad vindkraft. För anläggningar utanför elnätet och i viss mån för enskilda fastigheter används betydligt mindre vindkraftverk. Vindens energi utnyttjas också som energikälla för segelbåtar och segelfartyg och för att spara bränsle på en del moderna fartyg.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vindkraft|Vindkraft,​ Wikipedia]]))+Vindenergin är en förnybar energikälla som i modern tid började utvecklas internationellt i mitten av 1970-talet. Denna utveckling har lett till en teknik med horisontalaxlade,​ propellerlika vindturbiner med tre vingar, vilka direkt eller via en kuggväxel driver en elgenerator. Tillämpningen för storskalig elproduktion till det nationella elnätet domineras av allt större anläggningar med turbindiametrar om 75 – 125 m på torn av ungefär samma storlek. De största verken, med idag upp till 164 m turbindiameter och 8 MW effekt, ​används för havsbaserad vindkraft. För anläggningar utanför elnätet och i viss mån för enskilda fastigheter används betydligt mindre vindkraftverk. Vindens energi utnyttjas också som energikälla för segelbåtar och segelfartyg och för att spara bränsle på en del moderna fartyg. 
 +(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/index.php?​title=Vindkraft&​oldid=29787750|Vindkraft, Wikipedia ​(2015-04-15)]])) 
 + 
 +===== Nyheter ===== 
 +==== Höjd skatt på vind- och skolkraft ====  
 +Regeringen vill höja skatten på småskaligt producerad elkraft från exempelvis vind och sol med närmare 100 miljoner kronor. Förslaget slår mot bland annat ett 60-tal av landets kommuner som satsat på vindkraft. 
 + 
 +Enligt förslaget i budgetpropositionen för 2016ska skattelättnaden tas bort från och med den 1 juli nästa år. De allra minsta anläggningarna,​ under 32 kilowatt, föreslås även i fortsättningen få slippa energiskatt.  
 +Samtidigt vill regeringen satsa på att fram till 2020 finansiera två terrawattimmar förnybar elproduktion genom ett norsk-svenskt samarbete om elcertifikat. 
 + 
 +Regeringen stöder också solceller med ett investeringsstöd och ett skatteavdrag med 60 öre per kilowattimme.(([[http://​www.gp.se/​ekonomi/​1.2692500-regeringen-vill-hoja-skatt-pa-vindkraft|Regeringen vill höja skatt på vindkraft]] (2015-04-22) ​))
  
 ===== Regeringens politik ===== ===== Regeringens politik =====
Line 225: Line 235:
  
 – Lönsamheten och prisnivåerna måste upp till en annan nivå än de är idag. Lite förenklat kan man säga att all ny energiproduktion kräver ett pris på mellan 50 till 70 öre per kWh och kanske ännu högre, jämfört med dagens 30 öre per kWh, säger Vattenfall Nordens strategichef Andreas Regnell till SVT.(([[http://​miljoaktuellt.idg.se/​2.1845/​1.551561/​vattenfall-halverar-sin-satsning-pa-vindkraftverk|http://​miljoaktuellt.idg.se/​2.1845/​1.551561/​vattenfall-halverar-sin-satsning-pa-vindkraftverk (2014-03-14)]])) – Lönsamheten och prisnivåerna måste upp till en annan nivå än de är idag. Lite förenklat kan man säga att all ny energiproduktion kräver ett pris på mellan 50 till 70 öre per kWh och kanske ännu högre, jämfört med dagens 30 öre per kWh, säger Vattenfall Nordens strategichef Andreas Regnell till SVT.(([[http://​miljoaktuellt.idg.se/​2.1845/​1.551561/​vattenfall-halverar-sin-satsning-pa-vindkraftverk|http://​miljoaktuellt.idg.se/​2.1845/​1.551561/​vattenfall-halverar-sin-satsning-pa-vindkraftverk (2014-03-14)]]))
 +
 +Vattenfall har stängt sitt första havsbaserade vindkraftpark med fem vindkraftverk efter bara 9 år.(([[http://​www.svt.se/​nyheter/​regionalt/​smalandsnytt/​vattenfall-avvecklar-vindkraftpark|Vattenfall monterar ner vindkraftpark (2014-09-17)]]))
 +
  
 === Källor === === Källor ===
Line 234: Line 247:
  
 Markbygden Vind är ett enormt projekt. 1.100 vindkraftverk,​ vardera med en höjd Markbygden Vind är ett enormt projekt. 1.100 vindkraftverk,​ vardera med en höjd
-på upp till 200 meter inräknat torn och rotorblad. Den samlade produktionen kan bli 8-12 TWh. Vindkraftanläggningen kommer, fullt utbyggd, att vara en av de största i världen.(([[http://​www.svevind.se/​UploadedFiles/​Dokument/​Markbygden/​sammanfattningsbroschyr.pdf|Vindkraft i Markbygden ()]] )) +på upp till 200 meter inräknat torn och rotorblad. Den samlade produktionen kan bli 8-12 TWh. Vindkraftanläggningen kommer, fullt utbyggd, att vara en av de största i världen.(([[http://​www.svevind.se/​UploadedFiles/​Dokument/​Markbygden/​sammanfattningsbroschyr.pdf|Vindkraft i Markbygden ()]] ))Bakom projektet står vindkrafttillverkare Enercon(([[http://​www.enercon.de/​en-en/​|Enercon,​ Energi for the world]])) och Svevind(([[http://​www.svevind.se/​|Svevind]])).
- +
-Bakom projektet står vindkrafttillverkare Enercon((http://​www.enercon.de/​en-en/​|Enercon,​ Energi for the world)) och Svevind(([[http://​www.svevind.se/​|Svevind]])).+
  
 Entusiasmen för projetet har varit stor: Entusiasmen för projetet har varit stor:
Line 242: Line 253:
 Utbyggnaden av vindkraft har också visat sig skapa starkt tillväxt i näringslivet och en bred samhällsnytta. Byar som under långt tid sett flyttlassen gå och den inhemska befolkningen minska andas i dag optimism för första gången på decennier.//​(([[http://​energinytt.se/​vindkraft/​vindkraften-blaser-liv-i-piteas-landsbygd/​|Vindkraften blåser liv i Piteås landsbygd (2013-08-14)]] )) Utbyggnaden av vindkraft har också visat sig skapa starkt tillväxt i näringslivet och en bred samhällsnytta. Byar som under långt tid sett flyttlassen gå och den inhemska befolkningen minska andas i dag optimism för första gången på decennier.//​(([[http://​energinytt.se/​vindkraft/​vindkraften-blaser-liv-i-piteas-landsbygd/​|Vindkraften blåser liv i Piteås landsbygd (2013-08-14)]] ))
  
-"Med Tyskland i spetsen ska Europa öka sina fossila koldioxidutsläpp och det kan genomföras när man bygger vindkraftverk i Markbygden, Piteå och runt om i Sverige. För när Sverige exporterar el till bland annat Tyskland får Tyskland tillgodoräkna sig ökade utsläppsrätter genom att importera miljövänlig el." "För om Sverige tog bort de subventioner som vindkraftverken har skulle det inte byggas några ”miljövänliga vindkraftverk” i Sverige. "​((http://​www.pitea-tidningen.se/​opinion/​debatt/​stoppa-exploateringen-av-alvdalen-8491849-default.aspx|Stoppa exploateringen av älvdalen (2014-05-19)))+"Med Tyskland i spetsen ska Europa öka sina fossila koldioxidutsläpp och det kan genomföras när man bygger vindkraftverk i Markbygden, Piteå och runt om i Sverige. För när Sverige exporterar el till bland annat Tyskland får Tyskland tillgodoräkna sig ökade utsläppsrätter genom att importera miljövänlig el." "För om Sverige tog bort de subventioner som vindkraftverken har skulle det inte byggas några ”miljövänliga vindkraftverk” i Sverige. "(([[http://​www.pitea-tidningen.se/​opinion/​debatt/​stoppa-exploateringen-av-alvdalen-8491849-default.aspx|Stoppa exploateringen av älvdalen (2014-05-19)]]))
  
 +"​Winwind har gått i konkurs(([[http://​www.vindkraftsnyheter.se/​2013/​10/​vindkraftstillverkaren-winwind-i-konkurs|Vindkraftstillverkaren Winwind i konkurs( 2013-10-08) ]])), Triventus, som 2010 betecknades som ett av årets ”gasellföretag”,​ befinner sig under rekonstruktion,​ trots att statliga Industrifonden bidragit med närmare 100 miljoner kronor(([[http://​www.google.com/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=3&​cad=rja&​uact=8&​ved=0CC0QFjAC&​url=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Fartikel.aspx%3Fprogramid%3D128%26artikel%3D5873187&​ei=it31U8WwOqvXyQPhp4I4&​usg=AFQjCNGfkmj6TQl4IxVN4JXz0nvJNs6gpg&​sig2=D7A1pvJvqMOW2eKdeuNgog&​bvm=bv.73231344,​d.bGQ|Spillra av vindkraftkoncern kvar(2014-05-14) ]])). Nästan alla övriga vindkraftsbolag går också med stora förluster. Nu senast Arise Windpowers(([[http://​www.arise.se/​sv|Arise]])) halvårsbokslut som redovisar en förlust på 16 miljoner. Och allt detta trots subventioner som för 2013 kan uppskattas till cirka 2 miljarder kr."​(([[http://​www.second-opinion.se/​energi/​view/​2868|vivelaktigt behov av vindkraft (2014-08-19)]])) ​
 +
 +=== Källor ===
 +  * [[http://​www.second-opinion.se/​energi/​view/​2868|Tvivelaktigt behov av vindkraft, Second Opinion, Marian Radetzki och Jonny Fagerström ​ (2014-08-19)]]
 ==== Vattenfall ==== ==== Vattenfall ====
  
Line 306: Line 321:
   * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2013/​10/​14/​vindkraften-konkurrensraften/#​.UmuOIxCzKcM|Vindkraften och konkurrenskraften]]   * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2013/​10/​14/​vindkraften-konkurrensraften/#​.UmuOIxCzKcM|Vindkraften och konkurrenskraften]]
   * [[http://​theenergycollective.com/​willem-post/​310631/​more-realistic-cost-wind-energy|A More Realistic Cost of Wind Energy]]   * [[http://​theenergycollective.com/​willem-post/​310631/​more-realistic-cost-wind-energy|A More Realistic Cost of Wind Energy]]
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=vindkraft"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
  
vindkraft.1400960864.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)