Logga in
Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Användarvillkor 2018-08-18

  • Detta system regleras av bl.a. Dataskyddsförordningen som gäller sedan den 25 maj 2018.
  • Efter väsentliga förändringar måste användare göra ny inloggning efter att ha tagit del av den reviderade beskrivningen.
  • Personuppgifter säkerhetskopieras inte regujärt. Däremot har användare alltid möjlighet att kopiera sina egna personuppgifter.
  • Användaren ska ange sitt verkliga namn, inte t.ex. pseudonym.
  • Användaren är skyldig att följa alla relevanta lagar.
  • Systemets samtliga uppgifter är tillgängliga för systemansvarige Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com. Dessutom kan driftsperson vid systemets webbhotell Manufrog har tillgång till uppgifterna. Databasen förvaras i Sverige.
  • Systemet använder cookies för att ge besökare olika rättigheter, analys av hur systemet används och för att minimera risken för intrång och annan skadlig information.

Logga in


Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.