InnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

Elnätet

Innehåll

 • Elnätspriserna
 • Förslag att höja elnätpriset
 • De snabbt stigande kostnaderna för elnätet är ett tydligt expempel på priset för klimatpolitiken.

  El-torn
  Sverige nettoexporterade 25,8 TWh el under 2019, alla tiders rekord. Vindkraften noterade också sin högsta produktion hittills. Det genomsnittliga systempriset på den nordiska elbörsen blev 41 öre/kWh, en minskning med knappt 4 öre jämfört med 2018.

  Enligt preliminär statistik från branschorganisationen Energiföretagen ökade nettoexporten från Sverige med cirka 50 procent under förra året jämfört med året innan. Den svenska elen kommer framför allt från vatten- och kärnkraft, men även vindkraftsproduktionen är på frammarsch.

  Den svenska exporten har framför allt gått till våra nordiska grannländer Finland och Norge.[1]

  Elnätspriserna

  Elnätspriserna har ökat kraftigt de senaste fem åren och fortsatte upp även 2018, visar ny statistik. Vissa har dock drabbats hårdare än andra — på en del håll har elnätsavgiften stigit med över 80 procent sedan 2014.

  Sedan 2014 har elnätspriserna ökat med i snitt 27,4 procent, att jämföra med konsumentprisindex (KPI) som stigit med endast sex procent under samma period.

  Det visar ny statistik från Nils Holgersson-gruppen, bestående av bland andra organisationerna Bostadsrätterna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.[2]

  Förslag att höja elnätpriset
  2020-05-17

  Regeringen har helt missat kundperspektivet när man nu är på väg att lägga fram ett förslag för elnätsavgifter. Landets elkonsumenter kan få betala ytterligare 30 miljarder kronor, skriver flera debattörer. [3]

  Källor

  Fotnoter

  1) .Energiföretagen (2019-01-09)
  2) .Bostadsrätterna
  3) .

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com