AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-04-24

Om Klimatfakta.info

Innehåll

Detta är en helt ny version av programvaran för Klimatfakta.info (och en del andra webbar som jag svarar för). Brister är fortfarande många, men grunden är denna gång mer stabil än tidigare versioner. Vid övergången till den nya tekniken kommer tidigare publicerade artiklar bearbetas.

Ta ställning i klimatfrågan

Hör du till dem som tycker att vad som händer med klimatet är viktigt och har svårt att sätta dig in i vad som rätt och vad som inte stämmer? Jag hör själv till denna stora grupp. Men nu ska jag göra vad jag kan för att ta reda på mer.


Klimatfrågan är dramatiskt viktig

Om de som tror att vi drabbas av en global uppvärmning med katastrofala följder har rätt så måste mycket mer kraftfulla åtgärder sättas in. Allas liv kommer att förändras drastiskt om det blir framtiden.

Om å andra sida de har rätt som inte anser att det finns någon anledning att oro sig har rätt, så kan vi stå inför ett gigantiskt slöseri utan resurser att hantera jordklotets andra plågor som epidemier, fattigdomen, kvinnoförtrycket, analfabetismen.

Jag startar med frågor och använder nätet för att söka efter svar begripliga för den som inte är expert på klimatet eller har vetenskaplig utbildning. Utgångspunkten är oftast svenska Wikipedia. Sedan går jag vidare till andra trovärdiga källor. Och ställer nya frågor.

Alla bör göra vad de kan för att sätta sig in i klimatfrågan. I sista hand är det inte forskarna som avgör vad som ska ske. Besluten tas vid val av politiker i demokratiska val, dvs av dig och mig och alla andra som genom vår rösträtt har ansvaret för utvecklingen.

Hans Iwan Bratt

Klimatfakta

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com