InnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

Koldioxid

Innehåll

 • Mätningar av koldioxid
 • Källor
 • Koldioxid är en gas, som är lukt- och färglös i normala temperaturer. För närvarande (maj 2020) utgör den omkring 416 ppm[1] [2] av atmosfärens[3] volym. Andelen ökar för närvarande med över två ppm per år. Koldioxid har en signifikant biologisk betydelse, spelar en viktig roll för jordens klimat och har många industriella tillämpningar.

  koldioxid.jpg

  Koldioxid är en växthusgas och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer, tjärsand, sopor och vid gasfackling återförs kol till atmosfären som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären.

  Koldioxid tas upp i vatten, speciellt i världshaven, vars pH är över 7.0. Då regn faller över områden i världen där det finns kalksten och kalkhaltig lera binds också koldioxid. Kalciumkarbonat, CaCO3, reagerar med koldioxid, bundet i vatten, s.k. kolsyra, H2CO3. Kalciumvätekarbonat, Ca(HCO3)2 bildas istället.

  Mätningar av koldioxid
  2020-05-14

  Mätningarna av atmosfärens koldioxidhalt sker på flera platser. Den primära mätningen sker vid Mauna Loa Observatory, som är en del av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Observatoriet ligger på 3397 meters höjd på norra sidan av vulkanen Manua Loa på Hawaii. Mätningarna av mängden koldioxid i atmosfären började på Mauna Loa 1956.

  Manua Loa är världens största vulkan. Den är aktiv och hade sitt senaste utbrott våren 1984. På samma ö finns också vulkanen Kilauea som är den mest aktiva av de fem vulkanerna på Hawaii. Mätningarna av koldioxidhalten påverkas ibland av utsläpp från Hawaiis vulkaner, men det är möjligt ta bort dessa effekter från resultatet hävdar man.

  Källor

   

  Fotnoter

  1) "parts per million, antal per
  2) .The World?s CO2 Home Page
  3) .Atmosfär, Wikipedia

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com