InnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

Global Historical Climatology Network (GHCN)

Innehåll

Global Historical Climatology Network (GHCN) är en integrerad databas över klimatöversikter från landytestationer över hela världen som har utsatts för en gemensam serie kvalitetssäkringskontroller.

Uppgifterna erhålls från mer än 20 källor. Vissa uppgifter är mer än 175 år gamla medan andra är mindre än en timme gamla. GHCN är det officiella arkiverade datasättet och det fungerar som en ersättningsprodukt för äldre NCEI-underhållna datasätt som är avsedda för daglig temporär upplösning (dvs DSI 3200, DSI 3201, DSI 3202, DSI 3205, DSI 3206, DSI 3208, DSI 3210 , etc.).

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com