AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-04-30

Havsnivå

Innehåll

 • Havsnivåns stigning
 • Mätning av nivån
 • SMHI
 • Havsnivån runt Sverige
 • Manipulering av havsnivå?
 • Källor
 • Havsnivåns stigning

  Ett antal ö-nationer och andra länder begär ersättning för att de anser att havsnivån stiger på grund av utsläpp av växthusgaser. Frågan blir hur mycket av stigningen som beror på en växthuseffekt och vad som orsakas av andra faktorer.

  NASA säger att havsnivån har stigit med 3,3 mm/år i jämn takt sedan 1990.[1] Men enligt en rad mätningar är stigningen sedan omkring 1900, ca 2 mm/år. [2] En tänkbar förklaring kan vara att stigningen varit större sedan 1990 som är den period NASA redovisar.

  Mätning av nivån

  Havsytan, havets nivå, är en nollpunkt som man refererar till i angivelser om höjder, till exempel meter över havet. [3] Dess läge påverkas av en mängd faktorer över kortare och längre tidsperioder.[4]

  Havets vattennivå är inte helt konstant utan har ökat 1-2 dm sedan år 1900, mest på grund av smältande glaciärer.[5] Men när vattnet värms upp expanderar det.[6] IPCC anger ökning till ca 2 dm sedan 1990 och att höjningen har skett med 1,7 mm/år sedan 1901, men med 3,2 mm/år 1930-1950 och 1993-2010.[7]

  I berggrundens avlagringar ser geologer tider, när havsytan var förbluffande låg omväxlande med perioder då havsnivån var mycket högre än idag. Dessa anomalier förekommer ofta över hela världen. Exempelvis under den senaste istiden för 18.000 år sedan, när tusentals kubikkilometer is staplades upp på kontinenterna som glaciärer, var havsytan 120 meter lägre. Platser som idag är stöd för korallrev lämnades högt och torrt, och kuster låg kilometervis längre ut i havet räknat från dagens kustlinje.[8] Diagrammet Post-Glacial Sea Level visar havsnivån sedan senaste istiden[9]

  SMHI
  2020-04-30

  SMHI och SGI har utrett hur de anser att havsniåns höjning kommer att påverka Sverige. Deras analys baseras på IPCC sammanställning av forskning kring klimatets utveckling och har utvecklat en serie med möjliga så kallade RCP-scenarier[10]. Det är dessa scenarier som den svenska anlysen baseras.

  Havsnivån runt Sverige
  2020-10-16

  Mätningar av havsnivån utförd vid Sveriges kuster sammanställs av PSMSL - Permanent Service for Mean Sea Level. De visar att det inte varit någon höjning av havets nivå, se kartan.

  Manipulering av havsnivå?

  A scientific paper published by a team of Australian researchers has revealed a startling find: Scientists at the Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) have been "adjusting" historical data regarding tide levels in the Indian Ocean. Their "highly questionable" activities have depicted rapidly rising seas - but the truth is that there is no reason to be alarmed at all. Scientists have found that sea levels are stable - and have been for the entirety of the 20th century. [11]

  Källor
  2020-04-30

  Fotnoter

  1) Sea level rise, Wikipedia
  2) Tide Gauge Sea Level, CU Sea Level Research Group, University of Colorado at Boulder
  3) Meter över havet, Wikipedia
  4) Havsyta, Wikipedia
  5) Glaciärer
  6) Havsyta, Wikipedia
  7) TS-12, Draft AR5, IPCC
  8) Havsyta, Wikipedia
  9) Post-Glacial Sea Level
  10) Vad är RCP?, SMHI
  11) New Policy Brief Shows No Evidence of Accelerated Sea-Level Rise, What up with that

  Klimatfakta

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com