AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-03-10

Extinction Rebellion

Innehåll

 • Angreppen mot Sverige
 • Globalt
 • Ideologin
 • Extremism
 • Sverige
 • Källor
 • Extinction Rebellion är en rörelse som vill avskaffa det demokratiska styrelseskicket och införa medborgarråd vägledda av experter som tar beslut om hur samhället ska förändras. Detta ska åstadkommas genom att en minoritet av befolkningen ("3,5%") ska störa samhällsfunktionerna så att samhällen inte kan styras av politiker valda i allmänna val.

  Ett motiv för att avveckla demokratin är att påstående om att en klimatkatastrof är omedelbart förestående (inom mindre än 10 år) och att hotet negligeras av politiker och myndigheter. 

  Störningarna ska ske utan våld sägs det. Med det menar man att man inte vill använda våld mot personer. Däremot använder man våld mot företag pch myndigheter med ekonomiska skador för personer. Aktionerna leder till omfattande merarbete för polis och domstolar vilket minskar resurserna mot skjutningar och sprängningar.

  Angreppen mot Sverige

  Extinct rebellions XR ställer till oreda i en rad länder kanske främst i Storbritannien, men även Sverige ligger högt på deras target list och då inte minst i Malmö. Här är några exempel.

  Och XR har fått en skalp: Malmö kommunstyrelsen slog i januari fast att det råder klimatnödläge i kommunen efter krav från XR.

  XRs strategi är att tvinga fram ändringar med odemokratiska metoder som sabotage. En minoritet av befolkningen ("3,5%") ska störa samhällsfunktionerna så att samhällen inte kan styras av politiker valda i allmänna val.

  XR i Sverige leds av två personer Greta Thunberg och Bo Bo Torén.

  I april 2019 anslöt Greta Thunberg sig till klimataktivisterna i Storbritannien som blockerar gator och kända platser i London. (Greta Thunberg går med klimataktivisterna i London)”Om det är emot reglerna att stå upp mot klimatets sammanbrott så måste reglerna brytas”, skrev Greta Thunberg på Instagram, i samband med flera dagars omfattande demonstrationer i London i oktober 2019. 

  Bo Thorén, var den som kom på iden med skolstrejker för klimatet och hittade Greta som en lämplig förgrundsperson. – Allt vi har försökt hittills för att skapa en omställning har varit ineffektivt. Tiden rinner ut och vi behöver mer kraftfulla åtgärder, säger Bo Thorén, 50, en av initiativtagarna Han låg bakom idén till Greta Thunbergs skolstrejk.

  Ledare i Skåne är Mira Hingström: “Civil olydnad bygger på att aktivt bryta mot lagen för att uppmärksamma något man tycker är orättvist eller fel. Om en massa individer är villiga att bryta mot lagen visar det allvaret i frågan”, säger Mira Hingström, 20, som var med och etablerade Extinction rebellion i Skåne. (De är svenskarna bakom den radikala klimatgruppen)

  XR är en av alla grupper med målet att störta det demokratiska samhället, i likhet med Djurens rätt, Green peace, Nordiska motståndsrörelsen (NMR), Nordiska förbundet, Antifascistisk aktion, m fl.

  Hur kan de demokratiska samhället försvara sig?

  1. Viktigast av allt är upplysning? Påvisa deras osanningar. Angripa lögnerna.

  2. Rättsväsendet ska försvara demokratin genom att ingripa polisiärt och döma ut böter och fängelsestraff.

  Vi medborgare kan delta i att sprida fakta och ta debatten med dem som tvekar om var de hör hemma - i kamp för demokrati eller mot demokrati.

  Vi kan också underlätta för rättsvårdandet genom att anmäla brott mot ordningslagen eller brottsbalken 16 kap genom att ringa 114 14. Svårare är det inte. Man kan anmäla även om man inte själv är utsatt.

  Globalt


  Roger Hallam
  Extinction Rebellion (ofta förkortat XR) är ett internationellt systemkritiskt aktivistnätverk med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen.

  XR startade 31 oktober 2018 när cirka 2 000 personer samlades i London, under ledning av Roger Hallam and Gail Bradbrook, och förklarade uppror mot den brittiska regeringen. I november 2018 blockerade man fem broar över Thames i London. I april 2019 occuperade man fem framträdande platser i centrala London: Piccadilly Circus, Oxford Circus, Marble Arch, Waterloo Bridge och ett område runt Parliament Square.

  Rörelsen utövar ickevåldsmotstånd och civil olydnad i syfte att minska risken för ekologisk kollaps och massutdöende och kräver radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen. De vill skapa en känsla av det är att akuta att hindra en klimatets sammanbrott och en sjätte massutrotning [1]

  Greta Thunberg är en av rörelsens mest framträdande talespersoner.[2] Hennes rörelse Fridays for future än nära lierat med XR.

  Ideologin

  Vad är Extinction Rebellions ideologi? Ledaren Roger Hallam beskriver rörelsen i boken "Common Sense for the 21st Century" [9]. Nedan kommer citat från boken med mina kommentarer i kursivt.

  We are now heading into a period of extreme ecological collapse.

  Whether or not this leads to the extinction of the human species largely depends upon whether revolutionary changes happen within our societies in the next decade. This is not a matter of ideology, but of simple maths and physics.

  Man kan ha olika uppfattningar om konsekvenserna av klimatförändringarna, men påstående om kollaps saknar grund. Med påståenden om matematik och fysik vill man tysta alla invändningar.

  In short, we are fucked – the only question is by how much and how soon? Do we accept this fate?

  Avsikten är att man ägna sig helt åt rörelsen, inklusive handlingar som leder till fängelse och dyrbara skadestånd.

  This is not a matter of one’s political party preferences. It is a matter of basic structural sociology. Institutions, like animal species, have limits to how fast they can change. To get rapid change they have to be replaced with new social systems of policy, practice and culture.

  Det sociala systemet ska ersättas. Det betyder att avveckla sina relationer med vänner, lämna jobb och utbildning. Det är meningslöst, då mänskligheten kan raderas ut inom ett decennium.

  I declare what we already know – things cannot carry on as they are. Only a revolution of society and the state – a similar turn that Paine urged the Americans to take into the political unknown - can save us now.

  Förebilden är den blodiga amerikanska revolutionen.

  This is the first step in transformation: accepting the truth as it is. Climate and ecological breakdown will kill us all in the near term unless we act as if the truth is real.

  Kom inte med några invändningar!

  They [politikerna] offer gradualist solutions which they claim will work. It is time to admit that this is false, and it is a lie. They therefore divert popular opinion and the public’s attention and energy away from the task at hand: radical collective action against the political regime which is planning our collective suicide.

  Politikerna kommer med lögner och planerar kollektivt självmord.

  The paradigm shift is to move from the words to radical action, from lobbying to mass breaking of the law through nonviolent civil disobedience and from elitist exclusion to popular democratic mobilisation.

  There are a number of tactical options, but the main process is as follows:
  • The people conduct mass mobilisation – thousands need to take part.
  • They amass in a capital city where the elites in business, government and the media are located.
  • They break the law – they cross the Rubicon. Examples include blocking the roads and transport systems.
  • They maintain a strictly nonviolent discipline even, and especially, under conditions of state repression.
  • They focus on the government, not intermediate targets – government is the institution that make the rules of society and has the monopoly of coercion to enforce them.
  • They continue their action day after day – one-day actions, however big, rarely impose the necessary economic cost to bring the authorities to the table.
  • The actions can have a fun atmosphere– most people respond to what is cultural and celebratory rather than political and solemn.

  XR vill få många att att bryta mot lagar så att media uppmärksammar rörelsen, t.ex. genom att stoppa kommunikationer. Man ska rikta sig mot regeringen och myndigheter.

  Det är något som kommer att ställa stora krav på polisen och domstolarna och det i en tid då dessa resurser redan är hårt ansträngda av det omfattande mördandet och våldet.

  Tyvärr är det sannolikt att de flesta i landet kommer att drabbas av XRs sabotage. Den engelska delen har vuxit mycket snabbt sedan den bildades för drygt ett år sedan.

  XR vill avskaffa den parlamentariska demokratin. Nationer ska inte styras av ett parlament med ledamöter utsedda i allmänna val. I stället ska nationer styras av en församling med slumpmässigt utvalda personer. Dessa personer får lära sig kritiskt tänkande innan de får lyssna på balanserad information från experter och intressenter. Personerna får sedan överlägga i mindre grupper och ta fram rekommendationer som sedan församlingen tar ställning till.

  Extremism

  Policing the Extinction Rebellion protests has cost Scotland Yard £37million so far this year and has caused other investigations to be closed down. [3]

  2010 listade polismyndigheten South East Counter Terrorism Unit Extinction Rebellion tillsammans med nazistiska och islamistiska grupper som hot i sin handledning "Safeguarding young people and adults from ideological extremism". Den drogs tillbaka efter kritik i media.

  Sverige

  Rörelsen spred sig snabbt till Sverige, de första aktionerna ägde rum den 17 november 2018 i Göteborg och Stockholm, där bland annat Greta Thunberg och Stefan Sundström närvarade. Initiativtagare till denna aktion var Bo Thorén, som föreslog Greta Thunberg att skolstrejka framför Riksdagshuset.

  Källor

  Fotnoter

  1) Extinction rebellion, Wikipedia
  2) October 31st Revisited - The Declaration of Rebellion - Extinction Rebellion (2018-12-16)
  3) Extinction Rebellion protests cost police

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com