AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-04-18

Hav

Innehåll

 • Har haven blivit varmare?
 • Vad är hav?
 • Havens koldioxidutbyte
 • Har haven blivit varmare?

  Media larmar om varmare hav- Stämmer det?

  "Många av världens hav är just nu rekordvarma, vilket kan föra med sig olika former av extremväder det kommande året, skriver Bloomberg.

  Såväl i Atlanten och Stilla havet som i Indiska oceanen uppmättes rekordtemperaturer förra månaden.

  – Det är helt otroligt när man tittar på de tropiska haven och ser hur varma de är, säger Michelle L’Heureux vid U.S. Climate Prediction Center.

  De varma haven väntas bland annat bidra till skogsbränder i Australien och Amazonas och tropiska stormar i USA."[1]

  Den globala yttemperaturen har varit i stort sett oförändrad sedan 2014. Under ett par år dessförinnan 2012-2014 steg temperaturen något (från 0,2 grader), men under decenniet dessförinnan låg temperaturen still. 

  Såväl engelska University of East Anglia som USAs National Climate Data Center NCDC redovisar båda denna statistik.

  Om man i stället mäter temperaturen i de övre 100 meterna så blir bilden i stort densamma. Från 2015 ligger temperaturen still. Den steg med 0,2 grader mellan 2012-2014 och låg still 2004-2012.

  Larmrapporten stämmer således inte.  

  Vad är hav?

  Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område. Haven täcker 71 procent av jordens yta som är 510 072 000 km², dvs 357 050 000 km². Haven innehåller omkring 1,368 miljarder kubikkilometer vatten. Hela 98 % av allt vatten på jorden är saltvatten i genomsnitt 3,5 procent.

  Medeldjupet i haven är omkring 3 729 meter; omkring 60 procent av haven utgörs av djuphav. Det största djupet är Challengerdjupet i Marianergraven som når cirka 10 971 meter under havsytan. Ofta talar man om de större haven som världshav eller oceaner. Dessa oceaner uppdelas dock ofta i mindre bihav, som kan indelas i medelhav och randhav. Två exempel på bihav är Östersjön, som är ett medelhav, och Arabiska havet, som är ett randhav. Andra hav kallas bara bukter, till exempel Bengaliska bukten.

  Havens koldioxidutbyte

  Haven absorberar ungefär 1/3[2] eller 40%[3] av den CO2 som utsläppts i atmosfären genom förbränning av fossiler. Det leder till att haven blir något surare.[4]

  Hittills har haven tagit upp nära hälften av de mänskliga koldioxidutsläppen. Hade inte havens upptag ökat de senaste 100 åren skulle halterna i atmosfären idag ha varit ca 460 ppm istället för dagens ca 410 ppm. Men nu verkar det som om effektiviteten i havens upptagningsförmåga minskar.

  Surhet anges ofta i enheten pH och brukar ligga mellan 0 och 14. Lösningar med värdet 7 benämns som neutrala, de under 7 som sura och de över 7 som basiska.[5] Sedan den industriella revolutionen har havens pH minskat med ungefär 0,1 pH. Idag ligger pH på 8,1.

  I vattnet omvandlas koldioxiden till kolsyra som gör haven surare, och det påverkar livsvillkoren för många djurarter. Skaldjur, kräftdjur, koraller och plankton kan få svårt att underhålla och bevara skal och skelett.

  Se även

  Källor

  Fotnoter

  1) Rekordvarma hav kan ge ett år med extremt väder
  2) Havens pH-värde sjunker
  3) Havets försurning, SMHI
  4) Havens pH-värde sjunker
  5) pH

  Klimatfakta

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com