AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-02-21

Klimatet januari 2020

Innehåll

 • Globala temperaturen
 • Havstemperaturen
 • Arktis och Antarktis
 • Havsnivån
 • Växthusgaser
 • Den norska klimatforskaren Ole Humlum ger var månad ut en rapport om klimatet med statistik från ledande forskningsinstitutioner. Här en kort sammanfattning av januarirapporten.

  Globala temperaturen

  Januari månad var inte bara ovanligt varm i Sverige utan framförallt i en stor del av Ryssland. Å andra sidan var det mycket kallare än normalt i Alaska och Arktis. "Normalt" är snittet under senaste 10 åren. Områdena som är extra kalla respektive extra varma är ungefär lika stora och beror således inte på någon global uppvärmning.

  Sedan 1979 har den globala temperaturen stigit med ca 0,6 grader. Skillnaderna mellan olika mätorganisationer är små och oberoende om mätningarna skett per satellit eller på marknivån.

  Havstemperaturen

  Mätningarna av havstemperaturen är viktigare än i atmosfären. Det är haven som styr den globala temperaturen. Men det är svårt att mäta havens temperatur. Mer omfattande mätningar med ARGO-systemet började först omkring 2005. Dessa nya mätningar visar lägre temperatur än mätningar som pågått under längre tid. Skillnaden är avsevärd, ca 0,3 grader. Frågan är i vilken utsträckning hänsyn tas till denna skillnad i klimatscenariorna. Det är betydelsefullt med tanke på att haven omfattar 71% av jordens yta.

  Och det är svårt att mäta havens temperatur. Stor strömsystem flyttar om gigantiska mängder vatten på ett oklart sätt. Det mest kända systemet är ENSO (El Niño och La Niña), men det finns många fler som starkt påverkar den globala temperaturen.

  Sedan 1970 säger NOAA att havens temperatur (djup 0-100 m) har stigit med 0,5 grader. Underlaget är gissningsvis mycket bristfälligt, men är rimlig mot bakgrund av hur atmosfärens temperatur utvecklats.  

  Svängningar i havstemperaturen kan periodvis vara stora. Mellan 2006 pch 2015 sjönk temperaturen i Atlanten med 0m6 grader (djup 0-700 m), men har sedan dess stigit med 0,3 grader igen.

  Arktis och Antarktis

  Engelska mätserier (HADCRUT4) av temperaturen i Arktis och Antarktis påbörjades 1959. Den visar en oförändrad temperatur i Arktis fram till ca 2000 och därefter en stigning med ca 1,8 grader. I Arktis är temperaturen oförändrad. Som vanligt är underlaget för mätningarna svagt.

  Mängden sjöis i norr och söder väcker ofta stort intresse. Observera att om isvolym ändras så påverkar det inte havsnivån. Sedan 1979 har isens yta i Arkis minskat från 12,5 till ca 10 miljoner km2, dvs med 20% eller 0,4% per år i en relativt jämn takt. Sjöisen run Arktis har minskade plötsligt kraftigt i november 2016 på grund av en storm. Sedan dess har ytan stabiliserats på en 20% lägre nivå.

  Havsnivån

  Universitet i Colorado har statistik om havsnivåns förändring, dock bara sedan 1992 och därmed under en så kort tid att det inte är meningsfullt att analysera. Men enligt mätningarna har havsnivån stigit med drygt 3 mm/år. Sedan 2016 verkar höjningen ha stannat.

  Det är svårt att mäta förändringar av en global havsnivå. Skillnaderna mellan olika mätpunkter vid en viss tidpunkt är mycket stora, många meter och det gäller att kunna sortera bort förändringar som beror på strömmar, vågor, tidvatten, mm.   

  Växthusgaser

  Vattenånga är den i särklass starkaste växthusgasen och den närmaste marken (<1000mb) har ökat sedan 1948 från ca 10,2 g/kg till 10,7 g/kg (dvs vatte/våt luft). Mängden vattenånga över 1000mb är försumbar.

  Intresset för mängden koldioxid i luften är enligt många det viktigaste måttet. Det mäts bl.a. på vulkanön Manua Loa varför man måste räkna bort den koldioxid som vulkanen avger. Vulkanen är aktiv och mängden koldioxid varierar. Det sägs ofta att koldioxiden är jämnt spridd runt klotet, men stämmer inte. Skillnaden mellan olika områden är stor och varierande.

  Ändå redovisas en jämn något ökande stigning sedan 1958 med en tydlig årssvängning. Denna svängning visar jordens förmåga att återvinna koldioxid ur atmosfären.

  Klimatfakta

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com