AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-06-25

Aerosol

"Klimat- och strålningslaboratoriet (CRL) har en mycket aktiv grupp som studerar klimat- och hälsoeffekterna av luftburna partiklar (”aerosoler”).

Aerosolpartiklar reflekterar solljus, som tenderar att svalna ytor lokalt. Vissa absorberar också solljus, värmer och stabiliserar den omgivande atmosfären medan de fortfarande kyler ytan nedan, ibland undertrycker molnbildning och till och med påverkar storskalig atmosfärcirkulation. Dessutom är aerosoler viktiga deltagare i bildandet av molndroppar och iskristaller, som fungerar som samlare av vattenångmolekyler under de första stadierna av molnutvecklingen.

Partikelns överflöd och egenskaper påverkar molnens ljusstyrka, tjocklek och eventuellt livslängd, och i slutändan nederbörd och den markbundna vattencykeln. Och i betydande koncentrationer nära ytan är de föroreningar, vilket minskar synligheten och ökar hälsoriskerna för de utsatta."

Klimatfakta

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com