AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-06-22

Spektralanalys och termometer

Innehåll

Klimatförändringarna är naturliga, Klimatsans. Föreläsning av professor Carl-Otto Weiss i Paris 13 – 14 Juni 2015. På YouTube: All Climate Change is Natural

Obs att Weiss är knuten til Schiller Institute[1] och därmed till LaRouche movement.

German physicists: “CO2 plays only minor role for global climate”, NoTricksZone (2017-08-01)

I en just publicerad studie[2] i The Open Atmospheric Science Journal[3] har de tyska forskarna Horst-Joachim Lüdecke och Carl-Otto Weiss använt ett stort antal temperaturproxy över hela världen för att konstruera ett global temperaturvärde under de senaste 2000 åren, kallad G7, för att för att ta reda på mer om solens roll för klimatförändringar.

Deras resultat är en enorm överraskning i knät på forskare som länge har trott att jorden värms på grund av CO2-utsläpp från människor.

De tyska forskarnas analys visar de starkaste klimatcykelkomponenterna i perioderna 1000, 460 och 190 år. G7-värdet för extrema temperaturer sammanfaller med den romerska, medeltida och nuvarande optima, liksom det välkända minimat år 1450 e.Kr. under den lilla istiden.

Fotnoter

1) Schiller Institute, Wikipedia
2) Harmonic Analysis of Worldwide Temperature Proxies for 2000 Years
3) The Open Atmospheric Science Journal

Klimatfakta

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com