AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-06-25

Leder utsläppen av metan i Arktis till katastrof?

Innehåll

 • Stora metanutsläpp från Amazonas
 • Bakterier äter metan
 • Metanet i atmosfären står för 0,7-1,8% av växthuseffekten. Metangas är en starkare växthusgas än koldioxid men bryts dock ner i atmosfären på ungefär 8 år och är därför en mer kortlivad växthusgas i atmosfären, och gör inte heller världshaven mindre alkaliskt så som koldioxid gör.

  Det finns en rad källor för metan. 60% av jordens utsläpp av metan beror på mänsklig aktivitet, främst läckage från olje- och gasutvinning, gasdistribution, gruvor, asfalt och soptippar. Säkerheten i denna uppskattning i Wikipedia är tveksam.[1]

  De största utsläppskällorna till metan i Sverige är boskapsskötsel, närmare bestämt kornas ämnesomsättning, och deponier. Globalt är de största utsläppen risodling, utsläpp från kolgruvor och naturgas, avfallsförbränning, avloppshantering och boskapsskötsel.[2]

  Från att ha ökat med mer än 1% per år under 1970- och 1980-talet bromsade ökningen av metan i atmosfären upp under 1980- och 1990-talet. Men efter 2000-skiftet har koncentrationen börjat stiga igen. [3]

  Stora metanutsläpp från Amazonas
  2020-06-25

  Men dessa uppgifter kan nu vara förlegade.  Vetenskapstidningen Nature skriver att metanutsläppen via träd som växer i Amazonas är lika stora som utsläppen från världens alla hav eller den arktiska tundran, enligt en ny studie av forskare från bland annat Linköpings universitet. Det är LiU-forskaren Alex Enrich-Prast som har koordinerade studiens expeditioner i Amazonas.[4]

  Utsläppen av tundrans metan har främst naturliga orsaker. – I första hand ligger naturliga processer, som pågått sedan inlandsisen drog sig tillbaka, bakom upptiningen av permafrosten. Dels är havsvattnet varmare än permafrosten, dels sipprar det upp geotermisk värme genom sprickor i jordens skorpa, förklarar Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Stockholms universitet. [5]

  Forskaren Gustaf Hugelius har en komplicerad syn på metanet.  Den 2 maj 2019 skrev han i forskning,se som utges av Vetenskapsrådet

  "– I nuläget vet vi tillräckligt mycket om de här systemen för att säga att snabbt tinande https://www.forskning.se/2019/05/02/snabb-kollaps-av-permafrost-okar-klimatutslappen/permafrost kan få omfattande konsekvenser för klimatet. Men vi behöver fortfarande mer fältdata för att bättre kunna förutsäga var de här landskapsförändringarna kommer äga rum, säger Gustaf Hugelius."[6]

  Bakterier äter metan
  2020-06-25

  Men den 28 april 2020 publicerades bl.a. detta i nyhetsbrev från Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet.
  "Nu visar en ny studie att halten av metan i atmosfären kan vara överskattad. Forskarna har hittat en ny slags mikroorganismer som konsumerar metan och gör att de totala utsläppen av metan blir lägre än vad vi tidigare trott. 
  - Vi har överskattat mängden metan från permafrosten som hamnar i atmosfären eftersom de här mikroorganismerna har förbisetts, säger Gustaf Hugelius." [7]

  Enligt en färsk studie från Universitet i Tromsö har forskare överskattat utsläppet av metan från Arktis. Anledningen ska vara att forskarna helst studerar Arktis under sommaren och sedan multiplicerar resultatet med 12. Men utsläppen är mycket mindre när det är kallare. Studien är genomförd av Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE) och är publicerad i Nature Geoscience.[8]

  Annan forskning publicerad i Nature Climate Change har upptäckt en bakterie som gör utsläppen mycket mindre än man tidigare räknat med.[9] 

  Det blir nog ingen betydande påverkan av metanet i Arktis. Det är slutsatsen efter en 20 år lång studie utförd av forskare vid University of Rochester som har analyserat avsmältningen under perioden mellan 18,000 och 8,000 år sedan som bedöms hade liknande klimat. Forskarna konstaterar också att mycket lite metan kommer från permafrost. [10]

  Fotnoter

  1) Metan, Wikipedia
  2) Utsläpp i siffror, växthusgaser, metan, Naturvardsverket
  3) Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, metan, SMHI
  4) Forskning i Amazonas, Linköpings universitet
  5) Metan från Arktis svårbedömd kraft i klimatutvecklingen
  6) Snabb kollaps av permafrost okar klimatutslappen, forskning.se
  7) Mikroorganismer i permafrost kan bromsa metanutsläpp, Institutionen för Naturgeografi, Stockholms Universitet
  8) Methane emissions in Arctic Ocean have long been overestimated, study claims, The Barents Observer
  9) Methane-Eating Bacteria Could Help Decrease Greenhouse Gas Emissions From Thawing Arctic Tundra, Yele Environment 365
  10) Climate Destabilization Unlikely to Cause Arctic Methane

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com