AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-08-21

Förenta Nationerna

Innehåll

 • UNFCCC
 • COP - Conference of the Parties (COP)
 • CMP - Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
 • SBSTA - Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
 • SBI - Subsidiary Body for Implementation
 • IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
 • Källor
 • UNFCCC

  På Rio-konferensen i Brasilien 1992 fastställdes ett internationellt miljöfördraget United Nations Framework Convention on Climate Change[1]. Det trädde i kraft 1994. Det har idag 195 länder och organisationer som undertecknare[2].

  Klimatkonventionen innehåller inga bindande krav på minskade utsläpp, men ligger till grund för det lagligt bindande protokollet, Kyotoprotokollet.

  Konventionen har ett sekreteriat som ger tekniska råd vid förhandlingar och till institutioner samt svarar för att tillhandahålla auktoritativ information om implementeringen av konventionen och Kyotoprotokollet

  Vid Rio-konferensen antogs också “UN Convention on Biological Diversity” och “Convention to Combat Desertification”. Målet för dem är att förhindra farlig mänsklig inverkan på klimatet. Det ska ske genom att stabilisera växthusgaserna på en nivå som ger ekosystemet tid att anpassa sig till klimatförändringar och säkra tillgången till mat och ekonomisk utveckling.[3]

  De anslutna länderna, parterna, har träffats varje år sedan 1995 till Conferences of the Parties (COP). 1997 fastställde parterna Kyotoprotokollet som är binder utvecklingsländer att begränsa utsläppen av växthusgaser. Kyotoprotokollet trädde i kraft 2005. 2010 kom parterna överens om att den globala uppvärmningen skulle stanna under 2,0°C jämfört med den förindustriella nivån.

  USA och Kanada har anslutit sig till UNFCCC-avtalet men inte till Kyotoprotokollet. Japan har lämnat Kyotoprotokollet, då Kina, Indien och Indonesien inte betraktats som utvecklingsländer och därmed inte omfattas av Kyptoprotokollet. Nya Zeeland har uttalat liknande åsikt. 2012 meddelade Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan att de inte avser att ansluta sig till Kyotoprotokollet.

  UNFCCC fick som en av sina första uppgifter att fastställa former för mätning av respektive deltagande lands växthusgaser och hur de ska reduceras. Som ett första mål fastställde UNFCCC att parterna skulle begränsa sina utsläpp 2000 till landets nivå 1990. Det har dock bedömt orättvist av de länder som redan infört begränsningar före 1990.

  Enligt UNFCCC var konferensen i Durban 2011 ett genombrott. Förhandlingarna gick framåt, på ett balanserat sett, vad gäller implementeringen av Konventionen, Kyotoprotokollet, aktionsplanen från Bali och Cancun-överenskommelsen. Man kom också överens om att att komma överens om universellt bindande avtal om klimatförändringar så fort som möjligt och i vart fall inte senare än 2015.

  COP - Conference of the Parties (COP)

  COP är det högsta beslutande organet. Alla parter som anslutit sig till konventionen UNFCCC är representerat. COP övervakar tillämpningen av Kyotoprotokollet och de tillägg som COP tillfört. samt tar beslut som är nödvändiga för effektiv tillämpning av avtalet inkl organisationer och administration.

  CMP - Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol

  Möten med de parter som anslutit sig till Kyotoprotokollet. Stater som inte anslutit sig kan delta som observatörer. CMP värderar genomförandet av avtalet.

  SBSTA - Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice

  SBSTA stöder COP och CMP med information och råd i vetenskapliga och teknologiska ämnen.

  SBI - Subsidiary Body for Implementation

  SBI understödjer COP och CMP genom bedömningar och värderingar av av tillämpningen av Kyotoprotokollet.

  IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

  IPCC går igen och bedömer aktuella vetenskapliga rapporter om klimatförändringar, men utför ingen egen forskning. COP mottar rapporter från IPCC och använder dem som underlag vid beslut. Den IPCC AR5 som kommer 1914 ger underlag vid COPs bedömning om långsiktiga temperaturmål. Se vidare IPCC.

  Källor

  Fotnoter

  1) United Nations Framework Convention on Climate Change
  2) Status of Ratification of the Convention
  3) What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?

  Klimatfakta

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com