AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-09-01

Plast

Plast är en enormt användbart material. Tänk bort plast och det mesta faller samman. Betydelsen vid hanteringen av Corona är övertydlig. Plast överallt.

Men plast skräpar ned, kan skada djur på land och haven. Vad göra? En del tror att bioplast är lösningen. En studie visar dock att bioplast gjord av socker har större negativ inverkan på andningsorganen, smog, försurning, cancerframkallande ämnen och ozonnedbrytning än från fossila plaster. Odlingen av socker skulle kräva att jordbruksmarken ökade med 200%. Även fossil plast bryts ned.

Mängden plast på och i världshaven är inte så omfattande som många tror. Forskare har upptäckt att styrenplast bryts ned inom några decennier.

Användningen av plast i världen kommer inte upphöra. Det är ett alldeles för bra material. Om sugrören försvinner i Sverige och ökar användning av plast snabbt i Afrika och Asien.

Lösningen är förbränning. Det talas mycket om återvinning. Plast är ett bra exempel på när olja inte går direkt till uppvärmning utan först får användning som plast.

Klimatfakta

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com