Warning: Undefined variable $textid in /home/humanist/public_html/klimatfakta/agreement.php on line 113
Klimatfakta.info

Nyheter

Textsök

Innehåll


Warning: Undefined property: Sys::$user in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 814

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 814

Logga in


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 834

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 837

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 846

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 849

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 852

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 858

Warning: Undefined property: Sys::$user in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 883

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/humanist/public_html/klimatfakta/applib.php on line 883
  Klimatfakta.info

Användarvillkor och integritet

Ändrade 2021-06-25

Ansvarig

Ansvarig för webben Klimatfakta.info är Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, Danderyd. hibratt@gmail.com.

Syfte

Syftet är att informera om klimatet och hur det förändras.

Personuppgifter

Webben innehåller uppgifter om besökare och registrerade användare. Uppgifterna är endast tillgängliga för den ansvarige för webben.

Uppgifterna behandlas lagras och bearbetas av datorer hos Nunames som nyttjar datacenter som ägs av HostDime med serverhallar Orlando, Florida – U.S.A., Rotterdam, Nederländerna & Maidstone, Kent – UK. Se närmare upplysning här.

Besökare

Webben lagrar uppgifter om besök: ipnummer, besökt sida, tidpunkt.

Registrerade användare

Personer har möjlighet att registrera sig som användare. Lagrade uppgifter är personnamn, epostadress och lösenord. Dessutom lagras uppgifter om att användare har utvidgade möjligheter att nyttja webben. Användare kan logga in och ta del av registrerade uppgifter om användaren och ta bort dessa uppgifter. Om användaren så begär kan samtliga uppgifter om användaren tas bort.

Besöksstatistik och andra verktyg

För webben används Google analytics som har denna integritetspolicy. Dessutom sparas http-accesser med uppgift om modul, ipnummer och tidpunkt av säkerhetsskäl och för analys av hur systemet används. En modul är exempelvis Visa om, visa sida, visa en rapport, ändra en sida, fritextsök, mm.

Cookies, kakor

Systemet använder kakor för att förstå hur det används så att vi kan utveckla systemet baserat på hur det används.

Om du inte accepterar cookies kan du stänga av dem i webbläsaren inställningar. Du kan också ange i inställningarna att du ska ta ställning till varje enskild kaka inför att kakan sätts. Genom inställningarna kan du också ta bort redan satta kakor.

Webbläsarens hjälpsidor ger information om dess hanteringen av kakor. Om du begränsar användning av kakor får du inte tillgång till all information och alla funktioner i systemet.

Webben använder tre cookies.

  • Tre kakor som indentifierar webben gentemot Google Analytics: _ga, _gat_gtag_UA_50717111_1 och _gid.
  • En kaka som visar att användaren tagit del av villkoren: KlimatfaktaIndo. Denna kaka tas bort efter 30 dagar.

Complete guide to GDPR compliance

GDPR.eu is a resource for organizations and individuals researching the General Data Protection Regulation. Here you’ll find a library of straightforward and up-to-date information to help organizations achieve GDPR compliance.

IMY Integritetsskydds- myndigheten - IMY

Dataskyddsförordningen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com