Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2022-12-23

Järnväg och tåg

Innehåll: Sveriges järnvägsnät | Planerade höghastighetsjärnvägar | Höghastighetsjärnvägen | Klimateffekter | EUs myndighet för järnväg | Det fjärde järnvägspaketet | Gaståg | Järnkoll | Källor |

Styrningen av det svenska järnvägssystemet överförs i snabb takt till EU. Det gäller även förutsättningarna för snabbtåg i Sverige.

Sveriges järnvägsnät

Sveriges järnvägsnät består av cirka 15 600 kilometer spår. Av detta förvaltar Trafikverket infrastrukturen för cirka 14 200 kilometer. Den allra största delen av järnvägen är elektrifierad, omkring 80 procent.

Planerade höghastighetsjärnvägar

Regeringen har beslutat att avbryta planeringen av sträckan Hässleholm-Lund och projektet Göteborg-Borås pausas i väntan på nya utredningar och vill se mer konstnadseffektiva förslag än de som tidigare varit aktuella. Upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur prioriteras.

Höghastighetsjärnvägen

Höghastighetsbana är en järnväg som är byggd för höghastighetståg. I Sverige används begreppet vanligen om sträckor som är byggda för betydligt högre hastigheter än 250 km/tim. Enligt EU:s terminologi finns det även höghastighetsbanor kategori II respektive kategori III med minst 190 km/t som största tillåtna hastighet (till exempel Malmö-Stockholm-Sundsvall).

Transportverket vill ha sänkta hastigheter genom vissa tätorter, färre spår för vändande tåg och spår som byggs ballasterat. Det är tre förändringar som Trafikverket planerar för att få ner prislappen på den nya höghastighetsjärnvägen.

De kommande regeringspartierna M, SD, KD och L har beslutat att höghastighetsjärnvägen inte ska bli av vilket klargörs i en riksdagsmotion..

Klimateffekter

Att investera i höghastighetsbanor i Sverige behöver inte leda till positiva klimateffekter. Det är inte heller rimligt att motivera banorna med klimatskäl, skriver fem forskare vid KTH. I en rapport har forskarna ur ett klimatperspektiv utvärderat olika scenarier för höghastighetsbanor,

Två scenarier som analyserats på en rapport av Trafikverket 2022, men de når inte koldioxidneutralitet, enligt forskarna. Forskarna konstaterar att inget av de scenarierna "ger någon positiv klimateffekt, givet flygets teknikutveckling och bränslen".

EUs myndighet för järnväg

European Union Agency for Railways (ERA) är den myndighet inom Europeiska Unionen (EU) som ställer obligatoriska krav på europeiska järnvägar och tillverkare i form av tekniska specifikationer för interoperabilitet, som gäller för det transeuropeiska järnvägssystemet.

ERA fastställer gemensamma säkerhetsmål, gemensamma säkerhetsmetoder och gemensamma säkerhetsindikatorer, i enlighet med direktiv 2004/49/EG. ERA är också värd för ett antal databaser, bland annat ett register över tillämpliga nationella regler.

Det fjärde järnvägspaketet

Det fjärde järnvägspaketet är en uppsättning ändringar av reglering av järnvägstransporter i EU:s lagstiftning. Det omfattar standarder och tillstånd för rullande materiel; arbetskraftens kompetens; oberoende förvaltning av infrastruktur; och liberaliseringen av inrikes persontrafik i ett försök att minska de europeiska järnvägssubventionerna.

Gaståg

Tyskland inför vätgaståg.

Järnkoll

Järnkoll uppdateras av Trafikverket löpande i takt med att det finns uppdaterad statistik framme.

Källor

Mer att läsa

Tåg
Inga länkar
Trafikverket
Inga länkar
Järnväg
Inga länkar
EU
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com