Nyheter
Fritextsök
Index
Innehåll
Logga in
Villkor
Om
_ Klimatfakta.info

Etiketter


-scenarior och RCP-er
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
2050
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (2021-06-28) Notis
AFP
Utkast till kommande IPCC-rapport (2021-06-23) Notis
Antarktis
Västantarktis (2021-06-23) Artikel
AR5
IPCC AR6 (2021-11-01) Artikel
Ar6
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
AR6
IPCC: Översvämning (2021-08-18) Artikel
Roger A. Pielke Jr. (2021-08-18) Artikel
Arktis
Arktis (2021-08-25) Artikel
Arktis - isens utbredning
Krymper isen snabbare än man trott? (2021-06-04) Notis
Arktiska rådet
Klimatet i fokus på Arktiska rådets ministermöte (2021-05-20) Notis
Atmosfär. Hav
Klimatförändring (2021-07-20) Artikel
Atmosfären
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Avdunstning
Satellitdata visar att avdunstningen ökar (2021-06-06) Notis
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Avlägsna CO2 ur atmosfären
Britter i stort projekt för att suga CO2 ur atmosfären (2021-05-24) Notis
Batteri
Batteri (2021-08-26) Artikel
Elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt (2021-08-26) Notis
Batterier
Världens första natrium-batteri för elbilar (2021-08-12) Notis
Bensin
Klimatskatter (2021-11-21) Artikel
Biodiversitetskonventionen
Biologisk mångfald (2021-09-06) Artikel
Biogas
Biogas (2021-05-26) Artikel
Biologisk mångfald
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17) Notis
Biologisk mångfald (2021-09-06) Artikel
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25) Notis
Bjorn Lomborg
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25) Notis
Bjorn Lomborg: Inget skäl för klimatångest (2021-08-24) Notis
Bjorn Lomborg (2021-09-22) Artikel
BMW
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17) Notis
Brunkolsgruvor
Polen trotsar EU-dom – vägrar stänga kolgruvor (2021-05-24) Notis
Buller
Vindkraftverk (2021-11-21) Artikel
CarbonBrief
Satellitdata visar att avdunstningen ökar (2021-06-06) Notis
CBD
Biologisk mångfald (2021-09-06) Artikel
Cement
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (2021-06-03) Notis
Cement (2021-08-06) Artikel
Cementa
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (2021-06-03) Notis
Climate Action
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
Climate Change Conference
Climate Change Conference maj-juni 2021 (2021-05-31) Notis
Climate4you
Ole Humlum (2021-08-16) Artikel
John Christy (2021-09-01) Artikel
Coltamperesekund
Energi (2021-10-10) Artikel
Convention on Biological Diver
Biologisk mångfald (2021-09-06) Artikel
COP
UNFCCC (2021-09-13) Artikel
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (2021-09-08) Notis
COP26
Climate Change Conference maj-juni 2021 (2021-05-31) Notis
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (2021-11-13) Artikel
Copernicus
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22) Notis
CSS
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
Dimma
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Effektbrist
Elkraftsystem (2021-11-26) Artikel
El
Vindkraftverk (2021-11-21) Artikel
El Niño
El niño (2021-10-26) Artikel
Elbehov
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (2021-06-03) Notis
Elbrist
Svenska kraftnät: Elbrist hotar gröna stålsatsningarna i nor (2021-05-25) Notis
Elkraftsystem (2021-11-26) Artikel
Elektromagnetisk strålning
Strålning (2021-05-30) Artikel
Elektronvolt
Energi (2021-10-10) Artikel
Elkraftsystem
Elkraftsystem (2021-11-26) Artikel
Elområden
Elkraftsystem (2021-11-26) Artikel
Energi
Jordens strålningsbalans (2021-08-15) Artikel
Energi (2021-10-10) Artikel
ENSO
El niño (2021-10-26) Artikel
Erland Källén
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
EU
EUs gigantiska fond (2021-06-08) Notis
Muf om EU (2021-03-20) Notis
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22) Notis
Plastpåseskatten (2021-05-25) Notis
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (2021-06-28) Notis
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29) Notis
EUs taxonomiförordning (2021-09-15) Artikel
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02) Notis
Utsläppshandel (2021-07-11) Artikel
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (2021-07-14) Notis
Parisavtalet (2021-10-31) Artikel
Kärnkraft (2021-11-12) Artikel
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (2021-11-13) Artikel
EU - Europeiska unionen (2021-11-11) Artikel
EU vill socialisera näringslivet (2021-11-23) Artikel
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25) Artikel
EU-nämnden
EU - Europeiska unionen (2021-11-11) Artikel
Europa
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19) Notis
Exergi
Energi (2021-10-10) Artikel
Extremt väder
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
FAO
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
FN
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
Parisavtalet (2021-10-31) Artikel
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (2021-09-08) Notis
Svensk politik (2021-10-31) Artikel
Fordonsgas
Biogas (2021-05-26) Artikel
Fossila bränslen
Fossila bränslen (2021-05-26) Artikel
Foton
Strålning (2021-05-30) Artikel
Fotosyntes
Fotosyntes (2021-05-30) Artikel
Koldioxid (2021-08-07) Artikel
Förenta Nationerna
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
Geologisk lagring av koldioxid
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
GHCN
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
NOAA (2021-07-08) Artikel
GISS
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
Glaciär
Västantarktis (2021-06-23) Artikel
Global temperatur
Globala temperaturen i atmosfären (2021-09-12) Artikel
Gravitationsstrålning
Strålning (2021-05-30) Artikel
Greenpeace
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17) Notis
Gällivare
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17) Notis
Hav
Hav (2021-05-30) Artikel
Havsdjup
Hav (2021-05-30) Artikel
Havsnivå
Havsnivå (2021-08-16) Artikel
Västantarktis (2021-06-23) Artikel
Utkast till kommande IPCC-rapport (2021-06-23) Notis
Sjunker öarna i stilla havet? (2021-11-12) Artikel
Havsnivåsänkning
Havsnivå (2021-08-16) Artikel
Havsströmmar
Hav (2021-05-30) Artikel
HOMR
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
Hybrit
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17) Notis
Hållbar bolagsstyrning
EU vill socialisera näringslivet (2021-11-23) Artikel
IEA
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19) Notis
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
IMF
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
IPCC
Biologisk mångfald (2021-09-06) Artikel
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er (2021-07-17) Artikel
Utkast till kommande IPCC-rapport (2021-06-23) Notis
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (2021-11-13) Artikel
IPCC AR6 (2021-11-01) Artikel
UNEP (2021-11-17) Artikel
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
IPCC AR6
Extremväder (2021-11-02) Artikel
IPCC glossary
Klimatordlista (2021-11-01) Artikel
IPCC: Översvämning
Översvämning (2021-08-25) Artikel
Isens utbredning
Arktis (2021-08-25) Artikel
Joe Biden
Parisavtalet (2021-10-31) Artikel
John Christy
John Christy (2021-09-01) Artikel
Jorden
Jordens strålningsbalans (2021-08-15) Artikel
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15) Artikel
Joule
Energi (2021-10-10) Artikel
Kalori
Energi (2021-10-10) Artikel
Katastrofer
Extremväder (2021-11-02) Artikel
Klimat
Klimatförändring (2021-07-20) Artikel
Klimatforskare
Lennart Bengtsson (2021-08-27) Artikel
Klimatförnekare
Klimatskeptiker, klimatförnekare (2021-06-23) Artikel
Klimatförändringar
Climate4you (2021-10-22) Artikel
Klimatmodeller
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Klimatologi
Climate4you (2021-10-22) Artikel
Klimatordlista
Klimatordlista (2021-11-01) Artikel
Klimatprognoser
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
Klimatprognoser. Klimatscenari
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er (2021-07-17) Artikel
Klimatskatt
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25) Notis
Klimatskeptiker
Klimatskeptiker, klimatförnekare (2021-06-23) Artikel
Engelska handelsministern är klimatskeptiker (2021-09-20) Notis
Klorofyll
Fotosyntes (2021-05-30) Artikel
Kloroplaster
Fotosyntes (2021-05-30) Artikel
Kol
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19) Notis
Fossila bränslen (2021-05-26) Artikel
Koldioxid
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (2021-06-28) Notis
Koldioxid (2021-08-07) Artikel
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (2021-06-03) Notis
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (2021-06-06) Notis
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Växthuseffekten (2021-05-30) Artikel
Fotosyntes (2021-05-30) Artikel
Klimatskatter (2021-11-21) Artikel
Koldioxidutsläpp
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (2021-06-03) Notis
Kondensation
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Kosmisk strålning
Atmosfären (2021-06-09) Artikel
Kostnad
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25) Notis
kristallina solceller
Solenergi (2021-06-09) Artikel
Kultur
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29) Notis
KVA
IPCC AR6 (2021-11-01) Artikel
Kyotoavtalet
Parisavtalet (2021-10-31) Artikel
Kyotoprotokollet
UNFCCC (2021-09-13) Artikel
Kärnkraft
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (2021-07-14) Notis
Stödet för ny kärnkraft i Sverige på rekordhögt (2021-07-14) Notis
Kärnkraft (2021-11-12) Artikel
Kärnkraftverk
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09) Notis
La Niña
El niño (2021-10-26) Artikel
Lag om geologisk lagring av k
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
Lena Andersson
Lena Andersson, SvD skriver om klimatet och journalistiken (2021-05-31) Notis
Lennart Bengtsson
Lennart Bengtsson (2021-08-27) Artikel
Litium
Världens första natrium-batteri för elbilar (2021-08-12) Notis
Batteri (2021-08-26) Artikel
Mallen Baker
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
Mesosfären
Atmosfären (2021-06-09) Artikel
Metan
Naturgas (2021-09-19) Artikel
Miljöpartiet
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17) Notis
Miljöskatter
Klimatskatter (2021-11-21) Artikel
Moderata ungdomsförbundet
Muf om EU (2021-03-20) Notis
Moln
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Regn (2021-08-25) Artikel
MUF
Muf om EU (2021-03-20) Notis
Mångfalskonventionen
Biologisk mångfald (2021-09-06) Artikel
Nanoceller
Pris för nanosolceller (2021-06-17) Notis
NASA
Arktis (2021-08-25) Artikel
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
National Snow and Ice Data Cen
Arktis (2021-08-25) Artikel
Natrium
Världens första natrium-batteri för elbilar (2021-08-12) Notis
Naturgas
Fossila bränslen (2021-05-26) Artikel
Naturvårdsverket
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25) Notis
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
NDC
UNFCCC (2021-09-13) Artikel
Nederbörd
Översvämning (2021-07-18) Artikel
IPCC: Översvämning (2021-08-18) Artikel
Regn (2021-08-25) Artikel
Neutriner
Solen (2021-08-15) Artikel
NOAA
NOAA (2021-07-08) Artikel
Norra ishavet
Arktis (2021-08-25) Artikel
Novus
Opinionen om klimatet (2021-06-22) Artikel
NSIDC
Arktis (2021-08-25) Artikel
Närhetsprincipen
EU - Europeiska unionen (2021-11-11) Artikel
Oceaner
Hav (2021-05-30) Artikel
OECD
Koldioxidlagring - CSS (2021-11-22) Artikel
Ole Humlum
Climate4you (2021-10-22) Artikel
Ole Humlum (2021-08-16) Artikel
Luftens temperatur har stigit med ca 0,65 grader sedan 1979 (2021-08-21) Notis
Olja
Petroleum (2021-10-16) Artikel
Omställningsfonden
EUs gigantiska fond (2021-06-08) Notis
OPEC
Petroleum (2021-10-16) Artikel
Opinion
Stödet för ny kärnkraft i Sverige på rekordhögt (2021-07-14) Notis
Opinionen
Opinionen om klimatet (2021-06-22) Artikel
Packis
Arktis (2021-08-25) Artikel
Partikelstrålning
Strålning (2021-05-30) Artikel
Petroleum
Petroleum (2021-10-16) Artikel
Fossila bränslen (2021-05-26) Artikel
Plastpåseskatten
Plastpåseskatten (2021-05-25) Notis
Polarportal
Krymper isen snabbare än man trott? (2021-06-04) Notis
Polen
Polen trotsar EU-dom – vägrar stänga kolgruvor (2021-05-24) Notis
Precipitation
Regn (2021-08-25) Artikel
PSML
Havsnivå (2021-08-16) Artikel
RCP
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er (2021-07-17) Artikel
Regeringen
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25) Artikel
Regn
Översvämning (2021-07-18) Artikel
IPCC: Översvämning (2021-08-18) Artikel
Översvämning (2021-08-25) Artikel
Roger Pielke jr
Roger A. Pielke Jr. (2021-08-18) Artikel
Roger_A._Pielke
Roger A. Pielke Jr. (2021-08-18) Artikel
Röd jätte
Solen (2021-08-15) Artikel
Sannolikhet
IPCC AR6 (2021-11-01) Artikel
SBSTA
Climate Change Conference maj-juni 2021 (2021-05-31) Notis
SECO
John Hassler (2021-11-10) Artikel
Skatter
Klimatskatter (2021-11-21) Artikel
Skog
Skog (2021-08-28) Artikel
Skogen
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02) Notis
Skogsbruk
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17) Notis
SLU
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25) Notis
Slutförvar
Kärnkraft (2021-11-12) Artikel
SMHI
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
Översvämning (2021-07-18) Artikel
Solceller
Pris för nanosolceller (2021-06-17) Notis
Solenergi (2021-06-09) Artikel
Solen
Solen (2021-08-15) Artikel
Jordens strålningsbalans (2021-08-15) Artikel
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15) Artikel
Solenergi
Solenergi (2021-06-09) Artikel
Solfångare
Solenergi (2021-06-09) Artikel
Solpaneler
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09) Notis
Stamnät
Elkraftsystem (2021-11-26) Artikel
Stilla havet
El niño (2021-10-26) Artikel
Stratosfären
Atmosfären (2021-06-09) Artikel
Strålning
Strålning (2021-05-30) Artikel
Jordens strålningsbalans (2021-08-15) Artikel
Strålning Nederbörd
Klimatförändring (2021-07-20) Artikel
Stål
Vätgas (2021-06-17) Artikel
Sublimering
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Subsidiaritet
EU - Europeiska unionen (2021-11-11) Artikel
Subsidiary Body for Scientific
Climate Change Conference maj-juni 2021 (2021-05-31) Notis
Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät: Elbrist hotar gröna stålsatsningarna i nor (2021-05-25) Notis
Elkraftsystem (2021-11-26) Artikel
Sverige
Parisavtalet (2021-10-31) Artikel
Svensk politik (2021-10-31) Artikel
Taxonomi
EUs taxonomiförordning (2021-09-15) Artikel
Temperatur
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15) Artikel
Luftens temperatur har stigit med ca 0,65 grader sedan 1979 (2021-08-21) Notis
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Termodynamiken
Energi (2021-10-10) Artikel
Termometer
Globala temperaturen i atmosfären (2021-09-12) Artikel
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
Termosfären
Atmosfären (2021-06-09) Artikel
Torvmark
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (2021-06-06) Notis
Tromb
Ingen monstertromb på åtta år (2021-06-07) Notis
Troposfären
Atmosfären (2021-06-09) Artikel
Träd
Skog (2021-08-28) Artikel
tunnfilmssolceller
Solenergi (2021-06-09) Artikel
Tuvalu
Sjunker öarna i stilla havet? (2021-11-12) Artikel
Ultraviolett strålning
Atmosfären (2021-06-09) Artikel
UNEP
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25) Artikel
UNFCCC
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
Parisavtalet (2021-10-31) Artikel
UNFCCC (2021-09-13) Artikel
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (2021-11-13) Artikel
USA
NOAA (2021-07-08) Artikel
Bidens klimatpolitik stryks (2021-10-16) Notis
Utsläpp
Utsläppshandel (2021-07-11) Artikel
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25) Notis
Vatten
Ny teknik filtrerar rent vatten ur luften (2021-08-12) Notis
Vattenkraft
EUs taxonomiförordning (2021-09-15) Artikel
Vattenånga
Växthuseffekten (2021-05-30) Artikel
Atmosfären (2021-06-09) Artikel
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Vetandets värld
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Vindkraft
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09) Notis
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06) Notis
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11) Notis
Vindkraftverk
Vindkraftverk (2021-11-21) Artikel
Ännu fler vindkraftverk vid Piteå (2021-07-03) Notis
Väder
Klimatförändring (2021-07-20) Artikel
Västantarktis
Västantarktis (2021-06-23) Artikel
Vätgas
Vätgas (2021-06-17) Artikel
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17) Notis
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17) Notis
Vätgasbil
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17) Notis
Växthuseffekten
Växthuseffekten (2021-05-30) Artikel
Växthusgas
Koldioxid (2021-08-07) Artikel
Växthuseffekten (2021-05-30) Artikel
Warpnews
Världens första natrium-batteri för elbilar (2021-08-12) Notis
Ny teknik filtrerar rent vatten ur luften (2021-08-12) Notis
Wattimme
Energi (2021-10-10) Artikel
WMO
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
UNEP (2021-11-17) Artikel
World bank
Förenta nationerna FN (2021-05-24) Artikel
Återhämningsfonden
Muf om EU (2021-03-20) Notis
Översvämning
IPCC: Översvämning (2021-08-18) Artikel
Regn (2021-08-25) Artikel

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com