Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

Klimatfakta.info

Etiketter


Aerosoler
Vulkaner (2022-11-30) Artikel
Agenda 2030
Våtmarker (2022-11-13) Artikel
Al Gore
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03) Artikel
Albedo
Grönland (2022-04-27) Artikel
Alex Epstein
Alex Epstein (2022-08-02) Artikel
Antarktis
Västantarktis (2022-11-27) Artikel
Antarktis (2022-03-26) Artikel
AR5
IPCC AR6 (2022-10-21) Artikel
Ar6
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
AR6
IPCC: Översvämning (2021-08-18) Artikel
Solens instrålning till jorden (2021-12-08) Artikel
Roger A. Pielke Jr. (2021-08-18) Artikel
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08) Artikel
Arktis
Arktis (2022-05-25) Artikel
Isbjörn (2022-11-03) Artikel
Atmosfär
Klimatförändring (2022-11-15) Artikel
Atmosfären
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Hav (2022-07-11) Artikel
Judith Curry (2021-12-17) Artikel
GISS NASA (2022-03-20) Artikel
Attribution
Attribution (2022-08-05) Artikel
Avdunstning
Satellitdata visar att avdunstningen ökar (2021-06-06) Notis
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Avlägsna CO2 ur atmosfären
Britter i stort projekt för att suga CO2 ur atmosfären (2021-05-24) Notis
Batteri
Batteri (2022-06-03) Artikel
Elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt (2021-08-26) Notis
Batterier
Grodor får flytta för batterifabrik (2022-03-16) Notis
Bensin
Klimatskatter (2021-11-21) Artikel
Berkeley
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
Bilism
Fordon (2022-08-25) Artikel
Försurning (2022-11-15) Artikel
Bilism (2022-10-13) Artikel
Reduktionsplikten (2022-11-16) Artikel
Etanol (2022-11-20) Artikel
Biodiversitetskonventionen
Biologisk mångfald (2022-05-18) Artikel
Biogas
Biogas (2021-05-26) Artikel
Naturgas (2022-11-25) Artikel
Biologisk mångfald
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17) Notis
Biologisk mångfald (2022-05-18) Artikel
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25) Notis
Cement (2022-12-07) Artikel
Bjorn Lomborg
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25) Notis
Bjorn Lomborg: Inget skäl för klimatångest (2021-08-24) Notis
Bjorn Lomborg (2022-11-04) Artikel
BMW
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17) Notis
Bohrs lag
Foton (2022-06-11) Artikel
Brunkolsgruvor
Polen trotsar EU-dom – vägrar stänga kolgruvor (2021-05-24) Notis
Bränslecell
Vätgas (2022-03-30) Artikel
Budget
EUs utveckling (2022-09-17) Artikel
Buller
Vindkraft (2022-11-29) Artikel
Byggnader
Byggnadssektorn (2022-04-01) Artikel
CarbonBrief
Satellitdata visar att avdunstningen ökar (2021-06-06) Notis
CBD
Biologisk mångfald (2022-05-18) Artikel
CCS
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
Cement
Cement (2022-12-07) Artikel
Censur
Yttrandefrihet (2022-06-17) Artikel
Climate Action
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
Climate Change Conference
Climate Change Conference maj-juni 2021 (2021-05-31) Notis
Climate4you
Ole Humlum (2021-08-16) Artikel
John Christy (2021-09-01) Artikel
Climate4you (2021-12-18) Artikel
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18) Artikel
Climate4you: Klimatet september 2022 (2022-10-21) Artikel
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19) Artikel
Cllmate4you
Hur mäts den globala temperaturen? (2018-10-28) Artikel
CO2
Hav (2022-07-11) Artikel
Convention on Biological Diver
Biologisk mångfald (2022-05-18) Artikel
COP
UNFCCC (2022-11-04) Artikel
COP - Climate Change Conference (2022-11-21) Artikel
COP 26 Glasgow (2021-11-13) Artikel
COP - Climate Change Conferenc
COP - Climate Change Conference (2022-11-21) Artikel
COP26
Climate Change Conference maj-juni 2021 (2021-05-31) Notis
COP26 Glasgow
COP 26 Glasgow (2021-11-13) Artikel
COP27
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
COP 27 (2022-11-20) Artikel
Copernicus
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22) Notis
David R. Legates
97% konsensus (2022-11-24)
Desinformation
Yttrandefrihet (2022-06-17) Artikel
Dimma
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Drivmedel
Fordon (2022-08-25) Artikel
Dödlighet
Klimatkris (2022-11-12) Artikel
Ecocide
Ecocide (2022-05-30) Artikel
Effektbrist
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Ekologi
Livsmedel (2022-05-11) Artikel
Ekonomi
Kina (2022-09-16) Artikel
Ekonomi (2022-09-27) Artikel
El
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16) Notis
Elcertifikat (2022-04-29) Artikel
Vindkraft (2022-11-29) Artikel
El Niño
El niño (2021-10-26) Artikel
Elbil
Priset för grön energy (2022-02-13) Artikel
Elbrist
Svenska kraftnät: Elbrist hotar gröna stålsatsningarna i nor (2021-05-25) Notis
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Elektromagnetisk strålning
Strålning (2022-08-21) Artikel
Elektronvolt
Energi (2022-09-27) Artikel
Elkraftsystem
Elcertifikat (2022-04-29) Artikel
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Kraftvärme (2022-09-23) Artikel
Elnät
Kriget i Ukraina (2022-03-08) Artikel
Elområden
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Elpriser
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Elcertifikat (2022-04-29) Artikel
Energi
Jordens strålningsbalans (2021-08-15) Artikel
Vattenkraft (2021-12-22) Artikel
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26) Artikel
Lyckat försök med fusion (2022-02-09) Notis
Kol (2022-04-05) Artikel
Energi (2022-09-27) Artikel
Energimyndigheten
Energimyndigheten: Solceller (2017-01-29) Artikel
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
ENSO
El niño (2021-10-26) Artikel
Erland Källén
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Etanol
Etanol (2022-11-20) Artikel
EU
EUs gigantiska fond (2021-06-08) Notis
Muf om EU (2021-03-20) Notis
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22) Notis
Plastpåseskatten (2021-05-25) Notis
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26) Artikel
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29) Notis
EUs taxonomiförordning (2022-05-23) Artikel
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02) Notis
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (2021-07-14) Notis
COP 26 Glasgow (2021-11-13) Artikel
EU vill socialisera näringslivet (2021-11-23) Artikel
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25) Artikel
Vattenkraft (2021-12-22) Artikel
EU och klimatet (2022-11-10) Artikel
Yttrandefrihet (2022-06-17) Artikel
Utsläppshandel (2021-07-11) Artikel
Naturvårdsverket (2022-08-02) Artikel
Parisavtalet (2022-11-05) Artikel
Järnväg och tåg (2022-10-11) Artikel
Energi (2022-09-27) Artikel
Solpaneler (2022-10-21) Artikel
EUs utveckling (2022-09-17) Artikel
EU - Europeiska unionen (2022-08-02) Artikel
Reduktionsplikten (2022-11-16) Artikel
Kärnkraft (2022-11-26) Artikel
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04) Artikel
EU - Socialfonden (2022-12-06) Artikel
EU-nämnden
EU - Europeiska unionen (2022-08-02) Artikel
EU-parlamentet
EU - Europeiska unionen (2022-08-02) Artikel
Europa
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19) Notis
Europadomstolen
Europarådet (2022-05-29) Artikel
Ecocide (2022-05-30) Artikel
Europarådet
Europarådet (2022-05-29) Artikel
Exergi
Energi (2022-09-27) Artikel
Export
Ryssland (2022-09-18) Artikel
Extremt väder
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
Extremväder
Attribution (2022-08-05) Artikel
Extremväder (2022-08-12) Artikel
Science under attack (2022-12-02) Artikel
FAO
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
Fastighetsvärden
Vindkraft (2022-11-29) Artikel
FN
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08) Artikel
Parisavtalet (2022-11-05) Artikel
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
Fordon
Bilism (2022-10-13) Artikel
Fordon (2022-08-25) Artikel
Fordongas
Biogas (2021-05-26) Artikel
Formas
Klimatpolitiska rådet (2022-03-16) Artikel
Forskning
USAs klimatforskning (2021-12-11) Artikel
Fossil el
Elcertifikat (2022-04-29) Artikel
Fossila bränslen
Fossila bränslen (2021-05-26) Artikel
Försurning (2022-11-15) Artikel
Fossilfritt
Grönt stål (2022-12-08) Artikel
Foton
Strålning (2022-08-21) Artikel
Foton (2022-06-11) Artikel
Fotosyntes
Fotosyntes (2021-05-30) Artikel
Koldioxid (2022-11-30) Artikel
Fracking
Naturgas (2022-11-25) Artikel
Ftalater
Plast (2022-03-12) Artikel
Förenta nationerna FN
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
COP - Climate Change Conference (2022-11-21) Artikel
Författning
EUs utveckling (2022-09-17) Artikel
Förgröning
Torka (2022-08-26) Artikel
Förnyelsebart
Elcertifikat (2022-04-29) Artikel
Försurning
Försurning (2022-11-15) Artikel
G7
Petroleum, olja (2022-12-03) Artikel
Gas
Kriget i Ukraina (2022-03-08) Artikel
Byggnadssektorn (2022-04-01) Artikel
Ryssland (2022-09-18) Artikel
GBON
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08) Artikel
Geologisk lagring av koldioxid
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
GHCN
NOAA (2022-05-31) Artikel
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
GISS
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
GISS NASA (2022-03-20) Artikel
Glaciär
Västantarktis (2022-11-27) Artikel
Glaciärer
Vi lever i kalla tider (2021-10-02) Notis
Grönland (2022-04-27) Artikel
Global temperatur
Globala temperaturen i atmosfären (2022-05-27) Artikel
Golfströmmen
Grönland (2022-04-27) Artikel
Gravitationsstrålning
Strålning (2022-08-21) Artikel
Greenpeace
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17) Notis
Grundlag
Yttrandefrihet (2022-06-17) Artikel
Gröna fonden
Parisavtalet (2022-11-05) Artikel
Grönland
Grönland (2022-04-27) Artikel
Grönt stål
Grönt stål (2022-12-08) Artikel
Gällivare
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17) Notis
Hav
Hav (2022-07-11) Artikel
Klimatförändring (2022-11-15) Artikel
Försurning (2022-11-15) Artikel
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19) Artikel
Havet
Judith Curry (2021-12-17) Artikel
Havsdjup
Hav (2022-07-11) Artikel
Havsis
IPCC AR5 (2022-08-28) Artikel
Havsnivå
Västantarktis (2022-11-27) Artikel
Sjunker öarna i stilla havet? (2021-11-12) Artikel
Havsnivå (2022-11-07) Artikel
Antarktis (2022-03-26) Artikel
IPCC AR5 (2022-08-28) Artikel
Havsnivåsänkning
Havsnivå (2022-11-07) Artikel
Havsströmmar
Hav (2022-07-11) Artikel
Henrik Jönsson
Etanol (2022-11-20) Artikel
HOMR
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
Humlum
Klimatförändring (2022-11-15) Artikel
Hybrit
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17) Notis
Grönt stål (2022-12-08) Artikel
Hållbar bolagsstyrning
EU vill socialisera näringslivet (2021-11-23) Artikel
IEA
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19) Notis
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
Energi (2022-09-27) Artikel
IMF
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
Import
Ryssland (2022-09-18) Artikel
Inflation
Ekonomi (2022-09-27) Artikel
Inlandsis
Grönland (2022-04-27) Artikel
Internationella domstolen
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
IPCC
Biologisk mångfald (2022-05-18) Artikel
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16) Artikel
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
COP 26 Glasgow (2021-11-13) Artikel
UNEP (2021-11-17) Artikel
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08) Artikel
Vetenskap och klimatet (2022-05-24) Artikel
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led (2017-01-29) Artikel
Klimatkänslighet (2022-08-18) Artikel
IPCC AR5 (2022-08-28) Artikel
IPCC AR6 (2022-10-21) Artikel
IPCC AR6
Extremväder (2022-08-12) Artikel
IPCC glossary
Klimatordlista (2021-11-01) Artikel
IPCC: Översvämning
Översvämning (2021-08-25) Artikel
Isbjörn
Grönland (2022-04-27) Artikel
Isbjörn (2022-11-03) Artikel
Isens utbredning
Arktis (2022-05-25) Artikel
Isotoper
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28) Artikel
Istid
Istider (2022-01-11) Artikel
James Hansen
GISS NASA (2022-03-20) Artikel
Jetströmmar
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18) Artikel
Jetströmmar (2022-07-21) Artikel
John Christy
John Christy (2021-09-01) Artikel
Jorden
Jordens strålningsbalans (2021-08-15) Artikel
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Istider (2022-01-11) Artikel
Jordens historia (2022-11-04) Artikel
Joule
Energi (2022-09-27) Artikel
Judith Curry
IPCC AR5 (2022-08-28) Artikel
Järnväg
Fordon (2022-08-25) Artikel
Järnväg och tåg (2022-10-11) Artikel
Kalori
Energi (2022-09-27) Artikel
Katalysator
Försurning (2022-11-15) Artikel
Katastrofer
Extremväder (2022-08-12) Artikel
Kiseloxid
Vulkaner (2022-11-30) Artikel
Klimat
Klimatförändring (2022-11-15) Artikel
Klimatekonomi
Klimatekonomi (2022-11-15) Artikel
Richard S.J. Tol (2022-10-24) Artikel
Klimatekonomi. EU
Ekonomi (2022-09-27) Artikel
Klimatet
EU och klimatet (2022-11-10) Artikel
Klimatforskare
Lennart Bengtsson (2022-07-10) Artikel
Klimatförnekare
Klimatskeptiker, klimatförnekare (2021-06-23) Artikel
Klimatförändringar
Climate4you (2021-12-18) Artikel
Klimatkostnader.
Klimatekonomi (2022-11-15) Artikel
Klimatkris
Klimatkris (2022-11-12) Artikel
Klimatkänslighet
Klimatkänslighet (2022-08-18) Artikel
IPCC AR5 (2022-08-28) Artikel
Klimatmodeller
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Klimatologi
Climate4you (2021-12-18) Artikel
Klimatordlista
Klimatordlista (2021-11-01) Artikel
Klimatpolitik
Klimatpolitiska rådet (2022-03-16) Artikel
Klimatprognoser
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
Klimatrådet
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
Klimatskatt
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25) Notis
Klimatskeptiker
Klimatskeptiker, klimatförnekare (2021-06-23) Artikel
Engelska handelsministern är klimatskeptiker (2021-09-20) Notis
Klimatupplysningen
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23) Artikel
Klimatåtgärder
Klimatekonomi (2022-11-15) Artikel
Klorofyll
Fotosyntes (2021-05-30) Artikel
Kloroplaster
Fotosyntes (2021-05-30) Artikel
Kobolt
Batteri (2022-06-03) Artikel
Kol
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19) Notis
Fossila bränslen (2021-05-26) Artikel
Ryssland (2022-09-18) Artikel
Kol (2022-04-05) Artikel
Kolcykeln (2022-03-24) Artikel
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28) Artikel
Kolcykeln
Kolcykeln (2022-03-24) Artikel
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
Hav (2022-07-11) Artikel
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (2021-06-06) Notis
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Växthuseffekten (2022-11-11) Artikel
Fotosyntes (2021-05-30) Artikel
Klimatskatter (2021-11-21) Artikel
Lagring av koldioxid (2022-06-15) Artikel
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28) Artikel
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03) Artikel
Klimatekonomi (2022-11-15) Artikel
Växthusgaser (2022-09-01) Artikel
Mätning av växthusgaser (2022-11-09) Artikel
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19) Artikel
Koldioxid (2022-11-30) Artikel
Grönt stål (2022-12-08) Artikel
Koldioxidekvivalenter
Germanwatch (2022-11-14) Artikel
Växthuseffekten (2022-11-11) Artikel
Kondensation
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Koppar
Priset för grön energy (2022-02-13) Artikel
Koraller
Koraller (2022-03-19) Artikel
Kosmisk strålning
Atmosfären (2022-01-06) Artikel
Kostnad
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25) Notis
Kraftvärme
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Kraftvärme (2022-09-23) Artikel
Kristdemokraterna
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
Kultur
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29) Notis
KVA
IPCC AR6 (2022-10-21) Artikel
Kvanta
Foton (2022-06-11) Artikel
Kväveoxider
Försurning (2022-11-15) Artikel
Kyotoavtalet
Parisavtalet (2022-11-05) Artikel
Kyotoprotokollet
UNFCCC (2022-11-04) Artikel
Källkritik
Yttrandefrihet (2022-06-17) Artikel
Kärnkraft
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (2021-07-14) Notis
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14) Notis
Kriget i Ukraina (2022-03-08) Artikel
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23) Artikel
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25) Artikel
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21) Artikel
Kärnkraft (2022-11-26) Artikel
Kärnkraftverk
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09) Notis
La Niña
El niño (2021-10-26) Artikel
Berkelay Earth (2022-04-22) Artikel
Lag om geologisk lagring av k
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
Lava
Vulkaner (2022-11-30) Artikel
Lena Andersson
Lena Andersson, SvD skriver om klimatet och journalistiken (2021-05-31) Notis
Lennart Bengtsson
Lennart Bengtsson (2022-07-10) Artikel
Liberalerna
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
Lilla istiden
Solens instrålning till jorden (2021-12-08) Artikel
Lissabonfördraget
EU - Europeiska unionen (2022-08-02) Artikel
Litium
Batteri (2022-06-03) Artikel
Livsmedel
Livsmedel (2022-05-11) Artikel
LNG
Naturgas (2022-11-25) Artikel
Lustgas
Mätning av växthusgaser (2022-11-09) Artikel
Magma
Vulkaner (2022-11-30) Artikel
Mallen Baker
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
Manua Loa
Vulkaner (2022-11-30) Artikel
Koldioxid (2022-11-30) Artikel
Mark- och miljödomstolen. Strå
Kärnkraft (2022-11-26) Artikel
Mat
Livsmedel (2022-05-11) Artikel
Media
IPCC AR6 (2022-10-21) Artikel
Mesosfären
Atmosfären (2022-01-06) Artikel
Metan
Naturgas (2022-11-25) Artikel
Mätning av växthusgaser (2022-11-09) Artikel
Metan (2022-11-11) Artikel
Metanol
Elektrobränsle (2022-04-26) Artikel
Miljö
Vattenkraft (2021-12-22) Artikel
Plast (2022-03-12) Artikel
Miljödepartemetet
Naturvårdsverket (2022-08-02) Artikel
Miljömålsberedningen
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
Miljöpartiet
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17) Notis
Cement (2022-12-07) Artikel
Miljörätt
Attribution (2022-08-05) Artikel
Miljöskatter
Klimatskatter (2021-11-21) Artikel
Modeller prognoser. scenarier
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16) Artikel
Moderata ungdomsförbundet
Muf om EU (2021-03-20) Notis
Moderaterna
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
Moln
Moln (2022-11-04) Artikel
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Regn, nederbörd (2022-02-08) Artikel
Henrik Svensmark (2022-06-21) Artikel
MUF
Muf om EU (2021-03-20) Notis
Mångfalskonventionen
Biologisk mångfald (2022-05-18) Artikel
Nanoceller
Pris för nanosolceller (2021-06-17) Notis
NASA
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
GISS NASA (2022-03-20) Artikel
Arktis (2022-05-25) Artikel
National Snow and Ice Data Cen
Arktis (2022-05-25) Artikel
Naturgas
Fossila bränslen (2021-05-26) Artikel
Biogas (2021-05-26) Artikel
Naturgas (2022-11-25) Artikel
Naturvårdsverket
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25) Notis
NCAR
USAs klimatforskning (2021-12-11) Artikel
NDC
UNFCCC (2022-11-04) Artikel
Climate Action Tracker (2022-11-08) Artikel
Kina (2022-09-16) Artikel
Nederbörd
Översvämning (2021-07-18) Artikel
IPCC: Översvämning (2021-08-18) Artikel
Regn, nederbörd (2022-02-08) Artikel
SMHI (2022-11-22) Artikel
Neutriner
Solen (2022-09-06) Artikel
NOAA
NOAA (2022-05-31) Artikel
Nordstream
Vätgas (2022-03-30) Artikel
Norra ishavet
Arktis (2022-05-25) Artikel
Novus
Opinioner om klimatet (2022-12-08) Artikel
NSF
USAs klimatforskning (2021-12-11) Artikel
NSIDC
Arktis (2022-05-25) Artikel
Närhetsprincipen
EU - Europeiska unionen (2022-08-02) Artikel
Oceaner
Hav (2022-07-11) Artikel
OCO-2
Koldioxid (2022-11-30) Artikel
OECD
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22) Artikel
Ole Humlum
Climate4you (2021-12-18) Artikel
Ole Humlum (2021-08-16) Artikel
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18) Artikel
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19) Artikel
Olja
Kriget i Ukraina (2022-03-08) Artikel
Petroleum, olja (2022-12-03) Artikel
Omställningsfonden
EUs gigantiska fond (2021-06-08) Notis
OPEC
Petroleum, olja (2022-12-03) Artikel
Opinion
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14) Notis
Opinionen
Opinioner om klimatet (2022-12-08) Artikel
Packis
Arktis (2022-05-25) Artikel
Panorama
Klimatpolitiska rådet (2022-03-16) Artikel
Parisavtalet
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19) Artikel
Parisavtalet (2022-11-05) Artikel
COP - Climate Change Conference (2022-11-21) Artikel
Partikelstrålning
Strålning (2022-08-21) Artikel
Personer
Lennart Bengtsson (2022-07-10) Artikel
Tege Tornvall (2021-12-01) Artikel
John Hassler (2021-11-10) Artikel
Ole Humlum (2021-08-16) Artikel
Roger A. Pielke Jr. (2021-08-18) Artikel
Judith Curry (2021-12-17) Artikel
Henrik Svensmark (2022-06-21) Artikel
Alex Epstein (2022-08-02) Artikel
Maths Nilsson (2022-09-01) Artikel
Richard S.J. Tol (2022-10-24) Artikel
Bjorn Lomborg (2022-11-04) Artikel
John Christy (2021-09-01) Artikel
Richard S. Lindzen (2022-12-02) Artikel
Willian Happer (2022-11-24) Artikel
Roy Spencer (2022-12-07) Artikel
Petroleum
Petroleum, olja (2022-12-03) Artikel
Fossila bränslen (2021-05-26) Artikel
pH
Försurning (2022-11-15) Artikel
Plast
Plast (2022-03-12) Artikel
Regeringens vill minska plastsvinnet (2022-03-16) Notis
Plastpåseskatten
Plastpåseskatten (2021-05-25) Notis
Polar bear
Isbjörn (2022-11-03) Artikel
Polen
Polen trotsar EU-dom – vägrar stänga kolgruvor (2021-05-24) Notis
Precipitation
Regn, nederbörd (2022-02-08) Artikel
Pristak
Petroleum, olja (2022-12-03) Artikel
PSML
Havsnivå (2022-11-07) Artikel
PVC
Plast (2022-03-12) Artikel
Rajenda Pachauri
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led (2017-01-29) Artikel
RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16) Artikel
Reduktionsplikten
Reduktionsplikten (2022-11-16) Artikel
Bilism (2022-10-13) Artikel
Fordon (2022-08-25) Artikel
Regeringen
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25) Artikel
Naturvårdsverket (2022-08-02) Artikel
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04) Artikel
Regn
Översvämning (2021-07-18) Artikel
IPCC: Översvämning (2021-08-18) Artikel
Översvämning (2021-08-25) Artikel
Richard Lindzen
Richard S. Lindzen (2022-12-02) Artikel
Roger Pielke jr
Roger A. Pielke Jr. (2021-08-18) Artikel
Roger_A._Pielke
Roger A. Pielke Jr. (2021-08-18) Artikel
Roy Spencer. John Christy
Roy Spencer (2022-12-07) Artikel
Ryssland
Ryssland (2022-09-18) Artikel
Energi (2022-09-27) Artikel
Kriget i Ukraina (2022-03-08) Artikel
Röd jätte
Solen (2022-09-06) Artikel
Sabotage
Ekoextremism (2022-06-01) Artikel
Sahara
Solenergi (2022-08-25) Artikel
Sanktioner
Ryssland (2022-09-18) Artikel
Sannolikhet
IPCC AR6 (2022-10-21) Artikel
SBSTA
Climate Change Conference maj-juni 2021 (2021-05-31) Notis
Scenarior. RCP
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17) Artikel
SD
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04) Artikel
SECO
John Hassler (2021-11-10) Artikel
Sifo
Opinioner om klimatet (2022-12-08) Artikel
SIO2
Vulkaner (2022-11-30) Artikel
Sjöis
Antarktis (2022-03-26) Artikel
Skatter
Klimatskatter (2021-11-21) Artikel
Skog
Skog (2022-11-12) Artikel
Lagring av koldioxid (2022-06-15) Artikel
Skogen
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02) Notis
Skogsbruk
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17) Notis
Skogsbränder
Skogsbränder (2022-07-23) Artikel
SLU
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25) Notis
Slutförvar
Kärnkraft (2022-11-26) Artikel
SMHI
SMHI (2022-11-22) Artikel
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
Moln (2022-11-04) Artikel
Översvämning (2021-07-18) Artikel
Värmebölja (2022-08-09) Artikel
SMR
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25) Artikel
Kärnkraft (2022-11-26) Artikel
Socialfonden
EU - Socialfonden (2022-12-06) Artikel
Solcell
Solpaneler (2022-10-21) Artikel
Solceller
Pris för nanosolceller (2021-06-17) Notis
Solenergi (2022-08-25) Artikel
Priset för grön energy (2022-02-13) Artikel
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16) Notis
Är det lönsamt med solceller? (2017-01-29) Artikel
Energimyndigheten: Solceller (2017-01-29) Artikel
Solceller med sällsynta jordartsmetaller (2015-02-01) Artikel
Solcykler
Solen (2022-09-06) Artikel
Solen
Jordens strålningsbalans (2021-08-15) Artikel
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Solens instrålning till jorden (2021-12-08) Artikel
Solen (2022-09-06) Artikel
Henrik Svensmark (2022-06-21) Artikel
Solpaneler (2022-10-21) Artikel
Solcell (2022-05-22) Artikel
Solenergi
Solenergi (2022-08-25) Artikel
Solcell (2022-05-22) Artikel
Växthusgaser (2022-09-01) Artikel
Solfångare
Solenergi (2022-08-25) Artikel
Solinstrålning
SMHI (2022-11-22) Artikel
Solpaneler
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09) Notis
Solcell (2022-05-22) Artikel
Spillvärme
Kärnkraft (2022-11-26) Artikel
SSP
Havsnivå (2022-11-07) Artikel
Stamnät
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Stilla havet
El niño (2021-10-26) Artikel
Stratosfären
Atmosfären (2022-01-06) Artikel
Strålning
Strålning (2022-08-21) Artikel
Jordens strålningsbalans (2021-08-15) Artikel
Foton (2022-06-11) Artikel
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21) Artikel
Växthusgaser (2022-09-01) Artikel
Strålning Nederbörd
Klimatförändring (2022-11-15) Artikel
Styrränta
Ekonomi (2022-09-27) Artikel
Stål
Grönt stål (2022-12-08) Artikel
Vätgas (2022-03-30) Artikel
Sublimering
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Subsidiaritet
EU - Europeiska unionen (2022-08-02) Artikel
Subsidiary Body for Scientific
Climate Change Conference maj-juni 2021 (2021-05-31) Notis
Supermiljöbloggen
Solceller med sällsynta jordartsmetaller (2015-02-01) Artikel
Svaveloxid
Försurning (2022-11-15) Artikel
Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät: Elbrist hotar gröna stålsatsningarna i nor (2021-05-25) Notis
Elkraftsystem (2022-12-04) Artikel
Sverige
SMHI (2022-11-22) Artikel
Parisavtalet (2022-11-05) Artikel
Klimatekonomi (2022-11-15) Artikel
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
Germanwatch (2022-11-14) Artikel
Sverigedemokraterna
Svensk klimatpolitik (2022-11-17) Artikel
Sällsynta jordartsmetaller
Solceller med sällsynta jordartsmetaller (2015-02-01) Artikel
Sällsynta metaller
Priset för grön energy (2022-02-13) Artikel
Taxonomi
EUs taxonomiförordning (2022-05-23) Artikel
Kärnkraft (2022-11-26) Artikel
Temperatur
Climate Action Tracker (2022-11-08) Artikel
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Berkelay Earth (2022-04-22) Artikel
Jetströmmar (2022-07-21) Artikel
Temperaturmätning (2022-11-11) Artikel
Temperatur (2022-10-28) Artikel
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19) Artikel
Temperaturen
IPCC AR5 (2022-08-28) Artikel
Temperaturmätning
Temperatur (2022-10-28) Artikel
Isotoper (2022-10-28) Artikel
Termodynamiken
Energi (2022-09-27) Artikel
Termometer
Globala temperaturen i atmosfären (2022-05-27) Artikel
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22) Artikel
Termosfären
Atmosfären (2022-01-06) Artikel
Torka
Torka (2022-08-26) Artikel
Torvmark
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (2021-06-06) Notis
Trafikverket
Järnväg och tåg (2022-10-11) Artikel
Tromb
Ingen monstertromb på åtta år (2021-06-07) Notis
Troposfären
Atmosfären (2022-01-06) Artikel
Träd
Skog (2022-11-12) Artikel
TSI
Solens instrålning till jorden (2021-12-08) Artikel
Tuvalu
Sjunker öarna i stilla havet? (2021-11-12) Artikel
Tyskland
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23) Artikel
Tåg
Järnväg och tåg (2022-10-11) Artikel
Fordon (2022-08-25) Artikel
UAH
Roy Spencer (2022-12-07) Artikel
UCAR
USAs klimatforskning (2021-12-11) Artikel
Ukraina
Ryssland (2022-09-18) Artikel
Kriget i Ukraina (2022-03-08) Artikel
Ultraviolett strålning
Atmosfären (2022-01-06) Artikel
UN
Opinioner om klimatet (2022-12-08) Artikel
UNEP
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25) Artikel
UNFCCC
COP - Climate Change Conference (2022-11-21) Artikel
UNFCCC (2022-11-04) Artikel
Parisavtalet (2022-11-05) Artikel
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
COP 27 (2022-11-20) Artikel
COP 26 Glasgow (2021-11-13) Artikel
Upprop
Opinioner om klimatet (2022-12-08) Artikel
Uran
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21) Artikel
USA
NOAA (2022-05-31) Artikel
Bidens klimatpolitik stryks (2021-10-16) Notis
Utsläpp
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25) Notis
Utsläppsrätter
Utsläppshandel (2021-07-11) Artikel
EU och klimatet (2022-11-10) Artikel
Vattenkraft
EUs taxonomiförordning (2022-05-23) Artikel
Vattenånga
Atmosfären (2022-01-06) Artikel
Vattenånga (2021-07-24) Artikel
Växthuseffekten (2022-11-11) Artikel
Växthusgaser (2022-09-01) Artikel
Vetandets värld
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16) Notis
Vindkraft
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09) Notis
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06) Notis
Vindkraft (2022-11-29) Artikel
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11) Notis
Elcertifikat (2022-04-29) Artikel
Priset för grön energy (2022-02-13) Artikel
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16) Notis
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23) Artikel
Vindkraftverk
Ännu fler vindkraftverk vid Piteå (2021-07-03) Notis
Vulkaner
Vulkaner (2022-11-30) Artikel
Metan (2022-11-11) Artikel
Våtmark
Våtmarker (2022-11-13) Artikel
Väder
Klimatförändring (2022-11-15) Artikel
Värmebölja
Värmebölja (2022-08-09) Artikel
Värmekraftverk
Kraftvärme (2022-09-23) Artikel
Värmepumpar
Byggnadssektorn (2022-04-01) Artikel
Västantarktis
Västantarktis (2022-11-27) Artikel
Vätgas
Grönt stål (2022-12-08) Artikel
Vätgas (2022-03-30) Artikel
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17) Notis
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17) Notis
Naturgas (2022-11-25) Artikel
Fordon (2022-08-25) Artikel
Biogas (2021-05-26) Artikel
Elektrobränsle (2022-04-26) Artikel
Vätgasbil
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17) Notis
Växthuseffekten
Växthuseffekten (2022-11-11) Artikel
Växthusgas
Växthuseffekten (2022-11-11) Artikel
Koldioxid (2022-11-30) Artikel
Metan (2022-11-11) Artikel
Wattimme
Energi (2022-09-27) Artikel
William Happer
Willian Happer (2022-11-24) Artikel
WMO
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
UNEP (2021-11-17) Artikel
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08) Artikel
World bank
Förenta nationerna FN (2022-10-24) Artikel
Yttrandefrihet
Yttrandefrihet (2022-06-17) Artikel
Återhämtningsfonden
Muf om EU (2021-03-20) Notis
Återvinning
Plast (2022-03-12) Artikel
Översvämning
IPCC: Översvämning (2021-08-18) Artikel
Regn, nederbörd (2022-02-08) Artikel

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.