Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

200

Sök ämne

Den nya uppslagsboken har fn 51 artiklar

Aktuella ämnen

2019-12-12 Hav
2019-12-11 COP 25 Madrid
2019-12-11 Kärnkraft
2019-12-11 Glaciärer
2019-12-11 Klimatwebbar
2019-12-09 Atmosfären
2019-12-03 EU och klimatet
2019-12-02 Klimatopinionen
2019-11-30 Arktis
2019-11-29 Järnväg
2019-11-28 Vindkraft
2019-11-24 Klimatsystemet
2019-11-04 Skogen
2019-11-01 Roger Pielke Jr.
2019-10-31 Havsnivå
2019-10-28 Greta Thunberg
2019-10-28 Vindar
2019-10-28 Befolkningsutvecklingen och klimatet
2019-09-30 Antarktis
2019-09-24 Grönland
2019-09-15 Michael Mann
2019-09-09 Isbjörnar
2019-09-09 Jan Ericsson. moderat riksdagsman
2019-09-09 Christy och McNider: Obetydlig ökning av temperaturen
2019-09-06 Dra åt skogen
2019-09-06 Tony Heller
2019-09-06 Vattenånga
2019-09-02 Vetenskap
2019-08-31 Mätning av luftens temperatur
2019-08-29 Lilla istiden
2019-08-29 Klimatalarmism
2019-08-28 SMHI
2019-08-28 Pehr Björnbom
2019-08-28 Världsbanken
2019-08-28 UNFCCC
2019-08-20 Klimat och väder
2019-08-20 HadCRUT från University of East Anglia/UK Met Office
2019-08-20 GISS, NASA
2019-08-19 Klimatklivet
2019-08-19 Biologisk mångfald - biodiversitet
2019-07-28 Mätning av temperatur
2019-07-22 Klimatkänslighet
2019-07-20 Om klimatfakta.info
2019-07-08 Klimatångest
2019-06-29 Nyheter
2019-06-24 Klimatsans
2019-06-11 Globala temperaturen över land
2019-06-05 Lennart Bengtsson
2019-06-05 Ingemar Nordin
2019-06-05 Klimatupplysningen / Stockholmsinititivet
2019-06-04 Johan Montelius

Klimatfrågan är dramatiskt viktig

Om de som tror att vi drabbas av en global uppvärmning med katastrofala följder har rätt så måste mycket mer kraftfulla åtgärder sättas in. Allas liv kommer att förändras drastiskt om det blir framtiden.

Om å andra sida de har rätt som inte anser att det finns någon anledning att oro sig har rätt, så kan vi stå inför ett gigantiskt slöseri utan resurser att hantera jordklotets andra plågor som epidemier, fattigdomen, kvinnoförtrycket, analfabetismen.

Alla bör göra vad de kan för att sätta sig in i klimatfrågan. I sista hand är det inte forskarna som avgör vad som ska ske. Besluten tas vid val av politiker i demokratiska val, dvs av dig och mig och alla andra som genom vår rösträtt har ansvaret för utvecklingen.

Välkommen till uppslagsboken Klimatfakta.info

2013 startade jag Klimatfakta.info. Nu är tiden mogen för en helt version. Utveckling av programvara började i april 2019. I maj började nya sidor publiceras.

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.