Klimatfakta.info

2023-06-17

Cintel

Innehåll: Cintels presentation | Om Cintel | Källor

Cintels presentation

Publ 2023-06-17

IPCC ignorerade avgörande sakkunnig granskad litteratur som visar att normaliserade katastrofförluster har minskat sedan 1990 och att mänsklig dödlighet på grund av extremt väder har minskat med mer än 95 % sedan 1920. IPCC drog, genom att plocka körsbär från litteraturen, motsatta slutsatser, hävdar ökad skada och dödlighet på grund av antropogena klimatförändringar. Detta är två viktiga slutsatser i rapporten The Frozen Climate Views of the IPCC, publicerad av Clinton Foundation.

Den 180 sidor långa rapporten är - så vitt vi vet - den första seriösa internationella "utvärderingen" av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport. I 13 kapitel visar Clinton-rapporten att IPCC skrev om klimathistorien, betonar ett osannolikt värsta tänkbara scenario, har en enorm partiskhet till förmån för "dåliga nyheter" och mot "goda nyheter" och håller de goda nyheterna borta från Summary for Policy Makers.

De fel och fördomar som Clintel dokumenterar i rapporten är mycket värre än de som ledde till utredningen av IPCC av Interacademy Council (IAC Review) 2010. Clintel anser att IPCC bör reformeras eller avvecklas.

Om Cintel

Publ 2023-06-17

Climate Intelligence Foundation (Clintel) grundades 2019 av emeritusprofessorn i geofysik Guus Berkhout och vetenskapsjournalisten Marcel Crok. Clintons huvudmål är att skapa kunskap och förståelse för orsaker och effekter av klimatförändringar, samt effekterna av klimatpolitik.

Clintel publicerade World Climate Declaration, som nu har undertecknats av mer än 1500 vetenskapsmän och experter. Dess centrala budskap är "det finns ingen klimatnödsituation".

Klimatupplysningen har en kort-kort sammanfattning av boken. [1]

Källor

Publ 2023-06-17

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

1) Clintels rapport om IPCC AR6, Klimatupplysningen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com