Klimatfakta.info

2021-08-27

IPCC

Innehåll: Bedömning av sannolikhet | Kritik | Källor
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en organisation som skapades 1988 av FN. Dess syfte är att ta fram en vetenskaplig rapport gällande klimatets förändring och inverkan på miljö och socioekonomiska faktorer.

Förenta nationernas klimatpanel (engelska: Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP), för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

IPCC utför ingen egen forskning utan dess uppgift är att framställa utvärderingar av forskningsläget rörande klimatförändringar inducerade av människan. Rapporterna är baserade på kvalitetsgranskade underlag som genomgått kollegial utvärdering och publicerats i internationella, vetenskapliga tidskrifter. [1]

Bedömning av sannolikhet

Publ 2013

IPCC använder uttryck som "Virtually certain" och "More likely than not" och anger korresponderande procenttal. Dess procenttal är inte resultat av någon sannolikhetsberäkning utan är bara ett sätt att ange en gemensam subjektiv uppfattning. Bedömningen "About as likely as not" betyder egentligen att man inte vet om en vetenskaplig rapport är sann. En rimlig översättning hade varit "vet inte".

"In this Report, the following terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: Virtually certain 99-100% probability, Very likely 90-100%, Likely 66-100%, About as likely as not 33-66%, Unlikely 0-33%, Very unlikely 0-10%, Exceptionally unlikely 0-1%. Additional terms (Extremely likely: 95-100%, More likely than not >50-100%, and Extremely unlikely 0-5%) may also be used when appropriate." [2]

Kritik

IPCCs bedömning ""Each of the last three decades has been successively warmer at the Earth's surface than any preceding decade since 1850." har omfattande vetenskapligt stöd. Det finns dock åtskilliga vetenskapliga uppsatser som kommit till en annan slutsats, men IPCC redovisar inte detta.

En förklaring till detta är IPCCs mål att ge entydiga besked om det vetenskapliga läget. Därför undertrycker IPCC avvikande bedömningar vilket ger beslutsfattare en felaktig uppfattning om den vetenskapliga debatten.[3]

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

1) https://sv.wikipedia.org/wiki/Förenta_nationernas_klimatpanel
2) Sida 467, AR5, IPCC
3) How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate, IOPScience

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com