Klimatfakta.info

Användarvillkor och integritet

Ändrade 2023-05-18

Klimatfakta.info har som syfte att ge saklig information om klimatets förändring.

Ansvarig och administratör

Ansvarig för webben Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, Danderyd. hibratt@gmail.com.

Cookie

Ett godkännande av lagring av cookie gäller en månad. Därefter måste cookien godkännas igen.

Besöksuppgifter

Uppgifter om besök består av

Uppgifterna är endast tillgängliga för den ansvarige. De raderas efter 12 månader.

Besöksuppgifter

Uppgifterna behandlas lagras och bearbetas av datorer hos Nunames som nyttjar datacenter som ägs av HostDime med serverhallar Orlando, Florida – U.S.A., Rotterdam, Nederländerna & Maidstone, Kent – UK. Se närmare upplysning här.

Ändring av villkor

Villkoren ändras vid behov. Datum för senaste ändring framgår av menyn.

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se