Klimatfakta.info

2021-08-13

Facebook om klimatet

Innehåll:

Det finns flera grupper i Facebook där det ibland förekommer värdefulla inlägg och kommentarer:

  • Klimatfakta[1]
  • Klimatsans[2]
  • Klimatbalans[3]
  • Sanningen om klimatet[4]

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

1) Klimatfakta
2) Klimatsans
3) Klimatbalans
4) Sanningen om klimatet

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com