Klimatfakta.info

2021-10-06

Global Historical Climatology Network - GHCN

Innehåll: Sverige
GHCN är en databas över temperatur-, nederbörds- och tryckregistreringar.

Global Historical Climatology Network (GHCN) är en databas över temperatur-, nederbörds- och tryckregistreringar som hanteras av National Center for Environmental Information (NCEI), Arizona State University och koldioxidinformationsanalyscenter.

De aggregerade uppgifterna samlas in från många kontinuerligt rapporterande fasta stationer på jordens yta och representerar ingången från cirka 6000 temperaturstationer, 7500 nederbördsstationer och 2000 tryckstationer.

NCEI hette tidigare Climatic Data Center (NCDC).

Global Historical Climatology Network Daily, NCEI, NOAA

Sverige

Sweden, Climate data online, NCEI, NOAA

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com