Klimatfakta.info

2022-12-15

Vad är klimatfakta.info?

Innehåll: Frågor | Redaktionellt program
Uppslagsbok om klimatet för läsare utan expertkunskaper.

Frågor

Publ 2022-12-15

Jag får allt fler frågor om Klimatfakta.info. Här är mina svar.

Till vilka riktar sig webben? Artiklarna skrivs primärt för den som har intresse för klimatfrågan men inte har expertkunskaper.

Vilka är det som skriver innehållet? Det är jag.

Vilka står bakom Klimatfakta.info, tex finansieringen? Det gör jag. Jag tar inte emot något stöd.

När startades Klimatfakta.info? 2013-10-13.

Vilken programvara använder Klimatfakta.info? Numera specialutvecklas av mig i php.

Redaktionellt program

Publ 2022-12-15

  • Innehållet ska gälla klimatet och om webben.
  • Artiklar består av ingress och avsnitt med uppgift om när avsnittet senaste ändrades.
  • Artiklar förses med etiketter (eng tags) för att koppla samman information med visst gemensamt innehåll.
  • Källa ska anges för alla uppgifter. Vid konkreta uppgifter används fotnoter. Dessutom anges källor som behandlar artikelns ämne.

  • Artiklar ska vara så korta som möjligt, med korta stycken, korta meningar och korta ord. (Inte alltid så lätt).
  • Avsnitt yngre än 14 dagar markeras med NYTT.
  • Språket ska vara svenska. Fackuttryck ska i möjligaste mån förenklas eller förklaras.
  • Uppgifter om nya och större ändringar publiceras på webbens sida på Facebook samt ibland även på min egen FB-sida, Klimatsans, Sanningen om klimatet och Klimatbalans.

/Hans Iwan Bratt

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com