Klimatfakta.info

2022-05-24

Natura 2000

Innehåll: Fågeldirektivet | Källor

Natura 2000 är ett nätverk som omfattar över 18 % av EU:s landyta och mer än 8 % av dess marina territorium med Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer. listade under fågeldirektivet och habitatdirektivet.[1]

Fågeldirektivet

Publ 2022-05-18

I Europa lär det finnas mer än 500 vilda fågelarter. Men minst 32 % av EU:s fågelarter har för närvarande inte en god bevarandestatus. Fågeldirektivet syftar till att skydda alla de 500 vilda fågelarter som finns naturligt i Europeiska unionen.[2]

Källor

Publ 2022-05-18

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

1) Natura 2000, EU
2) The Birds Directive, EU

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com