Klimatfakta.info

2022-06-05

EUs regioner

Innehåll: EUs regionbidrag | Kampanj till barn | Källor
EU inrättar regioner för att öka styrningen av medlemsländerna. Det sker genom bidrag till de transnationella regionerna.

EUs regionbidrag

Publ 2022-06-05

För att bryta ned medlemsländerna betydelse har EU inrättat regioner. Genom att ge bidrag till regioner i stället för till medlemsländer så minskar länders inflytande och EU kan i stället styra genom egna regioner.

title EU regionalstöd

Unionens mål är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU. Pengar ska tas från de rika och relativt välskötta ekonomierna i norr till de sämre fungerande länderna i östra och södra EU.

EUs bidrag till regionernas verksamhet i Sverige uppgift 2019 till drygt 20 miljarder kronor. EU beslutar om vad bidragen ska användas till men kräver medfinansiering till 60% av Sverige. Därmed blir dessa bidrag de facto en gigantisk kostnad för främst landsting och kommuner.EU styr också via de svenska landstingen och kommunerna. Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner och regioner påverkas direkt eller indirekt av EU. Den största delen av EU:s budget består av fonder och program som kommuner och regioner kan söka pengar från för projekt inom till exempel forskning, miljö och utbildning.

Kampanj till barn

Publ 2022-06-05

Under 2021 och 2023 genomför EU kampanjer med "hyperlokala inslag och glimten i ögat och positiva upplevelser och aktiviteter på populära platser som är en del av den regionala identiteten."

EU fokuserar särskilt på skolarna. "Med aktiviteter under parollen EU in my school skapar vi tillsammans minnesvärda evenemang för skolelever där vi gör EU:s insatser i deras region synliga på ett lekfullt sätt."

En EU-region omfattar alltid områden i minst två länder. Därmed markera EU att medlemsländerna inte ska ha något inflytande utan regionerna samarbetar direkt med kommissionen. Delar av Sverige ingår i åtta olika regioner. Totalt finns det 276 regioner inom EU.

Källor

Publ 2022-06-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com