Klimatfakta.info

2022-07-30

Extinct Rebellion Sverige

Innehåll: Bo Thoren | Källor

Extinction Rebellion Sverige är en extrem extremistorganisation som har olaglighet som främst kampanjmetod. De beskriver den som "icke våld och civil olydningar", men i verkligheten använder de våld och bryter lagar. Syftet är att störa samhällsfunktioner så mycket att samhället viker sig för deras krav, dvs motsätter sig demokratin. Genom sina kampanjer utsätter de människor för akut fara för liv och egendom. Genom sitt agerande undergräver de även rätten till lagenliga demostrationer.

Till ledningen av organisationen hör
Jessica Lovell, civilingenjör miljö och vattenteknik, XR-aktivist, Göteborg
Jonas Gren, fil. dr. praktisk filosofi och XR-aktivist, Göteborg
Kristina Ros, Dramaturg, Göteborg
Ola Gabrielson, tekniker och XR-aktivist, Enskede
Olivia Alm-Brillantes, Produktionsassistent, Stockholm
Paula Richter, leg psykolog och XR-aktivist, Orhem
Ragnhild Larsson, redaktör Klimatpodden och XR-aktivist Göteborg

Bo Thoren

Publ 2022-07-30

Bo Thorén, civilingenjörsom jobbar med klimatfrågor och Bengt Kasemo, professor i fysik och forskare på Chalmers tekniska högskola representerade initiativet Fossilfritt Dalsland 2030.[1]

Källor

Publ 2022-08-04

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Ekoextremism
Svenskt medborgarråd om klimatet (2024-03-11)
Klimatextremister frias av domstol (2023-11-25)
Extinct Rebellion Sverige (2022-07-30)
Greta Thunberg (2021-11-02)

Extinct Rebellion Sverige
Ekoextremism (2023-09-23)
Extinct Rebellion Sverige (2022-07-30)

Fotnoter

1) Hög tid att ställa om, Melleruds Nyheter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com