Klimatfakta.info

2022-07-14

Clive Best

Innehåll: Källor

Clive Best har examen i fysik och en doktorsexamen i högenergifysik och har arbetat som forskare vid CERN i 3 år, Rutherford Lab i 2 år och experimentet JET Nuclear Fusion i 5 år. Därefter arbetade han på Joint Research Centre i Italien fram till april 2008 och utstationerades till Afrikanska unionen i Addis Adaba nov 2007 till mars 2008.

Bests blogg är främst en vetenskapsblogg om klimat. Han blev intresserad av att förstå fysiken bakom klimatförändringarna efter att ha tröttnat på att få veta att debatten är över. Vetenskapen är aldrig en sluten bok och har för vana att vända sig om och bita dem som tycker så. Detta förklarar varför bloggen nu fokuserar på klimatvetenskap.

Clive Best anser sig i grunden vara en vetenskaplig skeptiker men med ett djupt intresse för andra åsikter och kulturer.

Källor

Publ 2022-07-14

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com