Klimatfakta.info

2022-07-19

Climate4you: Klimatet juni 2022

Innehåll: Källor
Obetydlig ökning av global värme. Havsnivån stiger mycket långsamt. Havstemperaturen, som styr luftens temperatur, ökar också långsamt. Ökningen av CO2 på något varmare hav. Människan inverkan på CO2 är obetydlig.

Klimatprofessorn Ole Humlum har just publicerat sin seanste månadsrapport. Den finns på http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_June_2022.pdf. Här är en översättning av hans sammanfattning

Sammanfattning av iakttagelser fram till juni 2022:

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 40 åren är cirka +0,17 grader per decennium.

Om oförändrad kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3 grader. En del av den skenbara temperaturökningen som rapporteras beror dock på administrativa förändringar och den verkliga framtida ökningen kan därför bli mindre.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåökning på cirka 1-2 mm/år.

Förändringshastigheten för kusthavsnivån under de senaste 100 åren har väsentligen varit stabil, utan den senaste tidens acceleration. Om oförändrad kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka med 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som påverkades av glaciationen för 20 000 år sedan kommer att uppleva ett relativt havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,070C. Den maximala uppvärmningen (ca 0,20C, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är maximal.

4: Förändringar i atmosfärisk C02 följer förändringar i den globala lufttemperaturen.

Källor

Publ 2022-08-04

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com