Klimatfakta.info

2022-07-23

Storm och orkan

Innehåll: Storm | Orkan | Stormar i Sverige | Källor

Storm

Publ 2022-07-23

Storm kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten är stor.

Ibland används "storm" specifikt för vindstyrka mellan 24,5 och 28,4 meter per sekund, 10 Beaufort. När vindstyrkan är 9 Beaufort (20,8-24,4 m/s) kallas vinden halv storm, och vid vindstyrka 11 Beaufort (28,5-32,6 m/s) benämns vinden svår storm. Vindhastigheten 32,7 m/s och uppåt, eller 12 Beaufort, kallas orkan (som är den högsta vindskalan).

Stormvarning utfärdas i Sverige (varning klass 2) till havs då medelvinden förväntas bli minst 25 m/s (10 Beaufort, storm). Samma gräns gäller för varning för storm/orkan i svenska fjällen, medan byar på över 25 m/s räcker för stormvarning till lands i övrigt..

I engelskan används ordet storm även i betydelsen oväder och i olika sammansättningar som thunderstorm (åskväder på svenska), alltså även när vindarna inte uppnår stormstyrka. Därför bör man inte översätta storm från engelska till svenska utan hänsyn till innebörden.[1]

Orkan

Publ 2022-07-23

En storm med orkanstyrka har en vindhastighet på minst 32,7 m/s, oavsett om det är över land eller hav. Andra vanliga mätetal är 64 knop, 118 km/h samt vindstyrkan 12 Beaufort. Orkanstyrka kan uppnås i flera olika typer av luftvirvlar, såsom lågtryck och tromb.

Lågtryck där medelvindhastigheten uppnår orkanstyrka kallas ofta för orkan, men egentligen är orkan en synonym för tropiska cykloner. Sådana bildas, och tilltar i styrka, när havsvattnet är minst +27 grader C.

Orkaner (eng: Hurricanes) kallas de tropiska cykloner som bildas på Atlanten, tyfoner i nordvästra Stilla havet och Östasien, och cykloner vid Oceanien och Indiska oceanen.[2]

Stormar i Sverige

Publ 2022-07-23

Sverige har drabbats av många svåra stormar och vissa är fortfarande ihågkomna efter mer än hundra år. Några av de mest spektakulära stormarna inträffade åren 1850, 1902, 1954, 1967, 1969, 1999 och 2005.

Genom åren har det förekommit otaliga stormtillfällen i Sverige. Ibland inskränker de sig till några timmars nordvästlig storm vid Upplandskusten i samband med att ett lågtryck drar bort mot Finland eller Baltikum. Men det finns också stormar som drabbat hela landsdelar svårt och som är ihågkomna efter mer än hundra år.[3]

Källor

Publ 2022-07-23

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

1) Storm, Wikipedia
2) Orkan, Wikipedia
3) Stormar i Sverige, SMHI

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com