Klimatfakta.info

2022-10-21

Climate4you: Klimatet september 2022

Innehåll: Klimatet september 2022 | Temperatur i lägre troposfären september 2022 | Källor
Obetydlig ökning av global värme. Havsnivån stiger mycket långsamt. Havstemperaturen, som styr luftens temperatur, ökar också långsamt. Ökningen av CO2 på något varmare hav. Människan inverkan på CO2 är obetydlig.

Klimatet september 2022

Publ 2022-10-21

Klimatprofessorn Ole Humlum har just publicerat sin senaste månadsrapport. Här är en översättning av hans sammanfattning:

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 40 åren är cirka +0,17 grader per decennium.

Om oförändrad, kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3 grader. En del av den skenbara temperaturökningen som rapporteras beror dock på administrativa förändringar och den verkliga framtida ökningen kan därför bli mindre.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåökning på cirka 1-2 mm/år.

Havsnivåns förändringstakt under de senaste 100 åren har väsentligt varit stabil, utan den senaste tidens acceleration. Om oförändrad kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka med 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som påverkades av glaciationen för 20 000 år sedan kommer att uppleva ett relativt havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,07 grader. Den maximala uppvärmningen (ca 0,2 grader, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är maximal.

4: Förändringar i atmosfärisk C02 följer förändringar i den globala lufttemperaturen.

5: Det finns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläppen 2020-2021. Naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 uppväger vida mänskliga bidrag.

Temperatur i lägre troposfären september 2022

Publ 2022-10-21

Mätningen är gjorde per satellit. Diagrammet är hämtat från Climate4you.

title Global monthly average lower troposphere temperature (thin line) since 1979 according to University of Alabama at Huntsville, USA. The thick line is the simple running 37-month average. Reference period 1991-2020.

Källor

Publ 2022-10-21

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Climate4you
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Climate4you: Klimatet september 2022 (2022-10-21)
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18)
Climate4you (2021-12-18)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com